Algemene vergadering NETWERK VERPLEEGKUNDE

'In dialoog vanuit een brede visie op verpleegkunde, los van de sector of statuut waarin een verpleegkundige werkt.'


Algemene vergadering NETWERK VERPLEEGKUNDE

De leden van de Algemene vergadering NETWERK VERPLEEGKUNDE worden om de vier jaar deels verkozen door het bestuur van de Regionale netwerken en deels door de Werkgroepen. Dit geeft een brede betrokkenheid vanuit het diverse werkveld waarin verpleegkundigen zijn tewerkgesteld. Leden van de algemene vergadering zetten zich in voor het NETWERK VERPLEEGKUNDE en gaan uitvoerig in dialoog vanuit een brede visie op verpleegkunde, los van de persoonlijk sector of statuut waarin een verpleegkundige werkt.