Privacy policy

Privacyverklaring

Privacyverklaring NETWERK VERPLEEGKUNDE vzw (Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen) - Versie 25 mei 2018

Op 25 mei 2018 ging de nieuwe privacywetgeving van de Europese Unie (GDPR) van kracht, die een betere richtlijn moet bieden voor organisaties die persoonsgegevens verzamelen.

Als Beroepsorganisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

NETWERK VERPLEEGKUNDE vzw

Vergote Square 43

1030 Brussel

administratie@netwerkverpleegkunde.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens van leden en personen die aan activiteiten van het NETWERK VERPLEEGKUNDE hebben deelgenomen of zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief worden door het NETWERK VERPLEEGKUNDE vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten
Het versturen van beroep gebonden nieuwsberichten en uitnodigingen
Contactgegevens worden bijgehouden in de backoffice van NETWERK VERPLEEGKUNDE vzw
 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van deze privacyverklaring, tenzij er een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.
Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

We maken gebruik van jouw gegevens in één gecentraliseerde database, in backoffice NETWERK VERPLEEGKUNDE vzw. Wanneer hierin gegevens worden gewijzigd of verwijderd, zijn deze ook definitief gewijzigd of verwijderd.
Wat zijn de rechten op jouw gegevens?

Jouw gegevens, jij bent de baas. Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens? Of een kopie ontvangen? Wil je jouw gegevens wijzigen of verwijderen? Geen probleem. Je laat het ons weten per mail (via administratie@netwerkverpleegkunde.be ) en we luisteren graag naar jouw vraag.