Algemene vergadering
Terug

Algemene vergadering

'In dialoog vanuit een brede visie op verpleegkunde, los van de sector of statuut waarin een verpleegkundige werkt.'


Algemene vergadering

De leden van de Algemene vergadering NETWERK VERPLEEGKUNDE worden om de vier jaar deels verkozen door het bestuur van de Regionale netwerken en deels door de Werkgroepen. Dit geeft een brede betrokkenheid vanuit het diverse werkveld waarin verpleegkundigen zijn tewerkgesteld. Leden van de algemene vergadering zetten zich in voor het NETWERK VERPLEEGKUNDE en gaan uitvoerig in dialoog vanuit een brede visie op verpleegkunde, los van de persoonlijk sector of statuut waarin een verpleegkundige werkt. 

Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Myriam ARREN
Lid algemene vergadering

Quality Manager bij Armonea

Bekijk profiel
Diego BACKAERT
Lid algemene vergadering

Federale Raad voor Verpleegkunde: Diabetes - RIZIV: Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk) - Federatie Vrije Beroepen (UNIZO) Raad van Bestuur en Algemene vergadering - Lid werkgroep diabetes en thuisverpleegkundigen. PROFESSIONEEL : Interdisciplinair wondzorgcentrum - Wondzorgadvies - Groep Backaert Gespecialiseerde Thuisverpleging - Diabeteseducaties

Bekijk profiel
Koen BALCAEN
Lid algemene vergadering

Lid Federale Raad Ziekenhuisvoorzieningen: financiering (FRZV) - Voorzitter werkgroep directies - Tot mei 2020 algemeen voorzitter. PROFESSIONEEL : CNO KULeuven UZ Leuven

Nieuws