Over ons

Over ons

NETWERK VERPLEEGKUNDE vzw is de grootste Vlaamse beroepsorganisatie van en voor verpleegkundigen, opgericht in 1959. Wij staan ten dienste van onze leden met verschillende Werkgroepen en Regionale Netwerken. Zo verzamelen wij beroepsrelevante expertise in ruime zin om de belangen van verpleegkundigen te verdedigen bij verschillende maatschappelijke stakeholders.

Opgericht onder de naam NVKVV ontleende de beroepsorganisatie historisch haar naam aan het acroniem voor Nationaal Verbond van Katholieke Verpleegkundigen en Vroedvrouwen. Sinds 2015 profileert NETWERK VERPLEEGKUNDE zich uitdrukkelijk pluralistisch.

Opleiding bij Netwerk Verpleegkunde?

Kalender

NVKVV organiseert tal van vormingen en congressen om verpleegkundigen te ondersteunen.

Vorming
29 Nov 22KCE rapport WZC: Ondersteuning van het beleid omtrent personeelsomkadering

Meer info
Vorming
30 Nov 22Toelichting KCE rapport: Zorg voor kinderen: minder in het ziekenhuis en meer thuis?

Meer info

Nieuws in jouw regio