OVER ONS
Terug

Over NETWERK VERPLEEGKUNDE

“Verpleegkunde vertegenwoordigen op alle niveaus en over alle verpleegkundige sectoren heen, dat is het DNA van een beroepsorganisatie. Het beleid proberen te sturen in de richting van wat wenselijk is om de kloof tussen de huidige werkvloer en de toekomstige werkvloer te dichten. Zo zijn verpleegkundigen voorbereid op de uitdagingen van morgen, die we vroeg of laat allemaal op ons professioneel pad zullen aantreffen. Keuzes dringen zich op. Ofwel blijven we stilstaan, ofwel gaan we voor een sterke maatschappelijke positionering van het verpleegkundige beroep, incluis de zorgsector.”

Als beroepsorganisatie voor verpleegkundigen:
  • informeert en adviseert NETWERK VERPLEEGKUNDE zijn leden over sociale en juridische knelpunten en over de verschillende aspecten van hun beroep
  • ijvert NETWERK VERPLEEGKUNDE voor het statuut en de positie van verpleegkundigen
  • verdedigt NETWERK VERPLEEGKUNDE de belangen van verpleegkundigen bij de Federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap
  • werkt NETWERK VERPLEEGKUNDE samen met diverse partners in de gezondheidszorg
  • overlegt NETWERK VERPLEEGKUNDE met andere beroepsorganisaties

De leden van NETWERK VERPLEEGKUNDE zijn aanwezig op alle domeinen van het verpleegkundige werkveld en de organisatie motiveert hen om zich te engageren in verschillende WerkgroepenRegionale Netwerken en Mandaten. Zo stimuleert NETWERK VERPLEEGKUNDE verpleegkundigen in hun rol als klankbord door in te zetten op kennisoverdracht en onderzoek.

Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Henk CUVELIER
Algemeen voorzitter

Lid Raad van Bestuur AUVB. PROFESSIONEEL : Verpleegkundig- paramedisch directeur at AZ Nikolaas

Bekijk profiel
Jan AMPE
Bestuurslid

Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid werkgroep ouderenzorg NVKVV. PROFESSIONEEL : Zorgdirecteur Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven

Bekijk profiel
Myriam ARREN
Bestuurslid

Quality Manager bij Armonea

Nieuws