OVER ONS
Terug

Over NETWERK VERPLEEGKUNDE

“Verpleegkunde vertegenwoordigen op alle niveaus en over alle verpleegkundige sectoren heen, dat is het DNA van een beroepsorganisatie. Het beleid proberen te sturen in de richting van wat wenselijk is om de kloof tussen de huidige werkvloer en de toekomstige werkvloer te dichten. Zo zijn verpleegkundigen voorbereid op de uitdagingen van morgen, die we vroeg of laat allemaal op ons professioneel pad zullen aantreffen. Keuzes dringen zich op. Ofwel blijven we stilstaan, ofwel gaan we voor een sterke maatschappelijke positionering van het verpleegkundige beroep, incluis de zorgsector.”

Als beroepsvereniging voor verpleegkundigen:
  • informeert en adviseert NETWERK VERPLEEGKUNDE zijn leden over sociale en juridische knelpunten en over de verschillende aspecten van hun beroep
  • ijvert NETWERK VERPLEEGKUNDE voor het statuut en de positie van verpleegkundigen
  • verdedigt NETWERK VERPLEEGKUNDE de belangen van verpleegkundigen bij de Federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap
  • werkt NETWERK VERPLEEGKUNDE samen met diverse partners in de gezondheidszorg
  • overlegt NETWERK VERPLEEGKUNDE met andere beroepsorganisaties

De leden van NETWERK VERPLEEGKUNDE zijn aanwezig op alle domeinen van het verpleegkundige werkveld en de organisatie motiveert hen om zich te engageren in verschillende WerkgroepenRegionale Netwerken en Mandaten. Zo stimuleert NETWERK VERPLEEGKUNDE verpleegkundigen in hun rol als klankbord door in te zetten op kennisoverdracht en onderzoek.

Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Henk CUVELIER
Algemeen voorzitter

Lid Raad van Bestuur AUVB. PROFESSIONEEL : Verpleegkundig- paramedisch directeur at VITAZ

Bekijk profiel
Myriam ARREN
Bestuurslid

Lid van de raad van bestuur - Lid van de Nederlandstalige kamer AUVB - lid van de werkgroep pijnverpleegkundigen en ouderenzorg PROFESSIONEEL: Quality Manager bij Armonea

Bekijk profiel
Tony CLAEYS
Bestuurslid

Lector en onderzoeker Hogeschool Vives, Brugge en PhD-student SHE-Maastricht University

Bekijk profiel
SAM CORDYN
Bestuurslid

Lid Raad van Bestuur - Lid Federale Raad voor Verpleegkunde: algemene VPK - RIZIV: Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk) - EBPnet adviesraad en Raad van Bestuur - Lid juridische adviesgroep. PROFESSIONEEL : Beleidsmedewerker Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Bekijk profiel
Bart DEWAELE
Bestuurslid

Lid Raad van Bestuur NETWERK VERPLEEGKUNDE en voorzitter werkgroep directies NETWERK VERPLEEGKUNDE. PROFESSIONEEL : Algemeen Directeur van vzw De Lindeboom

Bekijk profiel
Ruth IEVEN
Bestuurslid

Lid raad van bestuur - Voorzitter werkgroep geestelijke gezondheidszorg PROFESSIONEEL: Lector Bachelor Verpleegkunde en Researcher Hogeschool UCLL

Bekijk profiel
MICHELINE LEFEVRE
Bestuurslid

Lid raad van bestuur - Lid werkgroep directies PROFESSIONEEL: Directeur zorg RZ Tienen (CNO) - Senior External Auditor at Qualicor Europe

Bekijk profiel
Inge Luts
Bestuurslid

Lid raad van bestuur - Lid werkgroep directies en regionaal netwerk West-Vlaanderen PROFESSIONEEL: Directeur patiŽntenzorg (CNO) AZ Oostende

Bekijk profiel
Simon MALFAIT
Bestuurslid

Lid raad van bestuur - Lid werkgroep geestelijke gezondheidszorg. PROFESSIONEEL: Zorgmanager Klinisch Ondersteunde Sector UZ Gent

Bekijk profiel
Sandra MARTIN
Bestuurslid

Hoofd Center of Expertise Health Innovation aan UC Leuven-Limburg

Bekijk profiel
VEERLE SCHOETERS
Bestuurslid

Lid raad van bestuur - lid werkgroep begeleidingsverpleegkundigen. PROFESSIONEEL: Stafmedewerker departement patiŽntenzorg UZA

Bekijk profiel
Annie STAELS
Bestuurslid

Directeur PatiŽntenzorg at PC Ariadne te Lede

Bekijk profiel
Birgit VAN WABEKE
Bestuurslid

lid raad van bestuur - Lid werkgroep gehandicaptenzorg. POFESSIONEEL: CoŲrdinator Voorzieningenzorg Altrio

Bekijk profiel
BENJAMIN WILLAERT
Bestuurslid

Lid raad van bestuur - lid regionaal netwerk West-Vlaanderen. PROFESSIONEEL: Directeur Zorg & Kwaliteit bij Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Bekijk profiel
Ilke MONTAG
Mandataris

Medisch directeur Jan Yperman Ziekenhuis

Bekijk profiel
Jan PROF. DR. VANDE MOORTEL
Mandataris

Jurist - tot 1 juli 2020 advocaat Advamo. Doctor in de rechten. Docent Universiteit Gent Lector aan diverse hogeschoolopleidingen Oprichter ZorgmetZorg 2022

Bekijk profiel
Kris VANEERDEWEGH
Expert

Lid Erkenningscommissie Verpleegkunde: Afdeling GGZ en psychiatrie - Lid werkgroep verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg NVKVV - Toenmalige voorzitter Nederlandstalige Kamer AUVB. PROFESSIONEEL: Expert verpleegkunde OPZC REKEM

Bekijk profiel
Marc VAN BOUWELEN
Expert

Toenmalig voorzitter Federale Technische Commissie Verpleegkunde - Secretaris juridische adviesgroep PROFESSIONEEL : Verpleegkundige op rust - vrijwilliger bij diverse verenigingen

Bekijk profiel
Hendrik VAN GANSBEKE
Expert

Lid werkgroep thuisverpleging PROFESSIONEEL: Algemeen CoŲrdinator Wit-Gele Kruis van Vlaanderen