OVER ONS
Terug

Over NETWERK VERPLEEGKUNDE

“Verpleegkunde vertegenwoordigen op alle niveaus en over alle verpleegkundige sectoren heen, dat is het DNA van een beroepsorganisatie. Het beleid proberen te sturen in de richting van wat wenselijk is om de kloof tussen de huidige werkvloer en de toekomstige werkvloer te dichten. Zo zijn verpleegkundigen voorbereid op de uitdagingen van morgen, die we vroeg of laat allemaal op ons professioneel pad zullen aantreffen. Keuzes dringen zich op. Ofwel blijven we stilstaan, ofwel gaan we voor een sterke maatschappelijke positionering van het verpleegkundige beroep, incluis de zorgsector.”

Als beroepsvereniging voor verpleegkundigen:
  • informeert en adviseert NETWERK VERPLEEGKUNDE zijn leden over sociale en juridische knelpunten en over de verschillende aspecten van hun beroep
  • ijvert NETWERK VERPLEEGKUNDE voor het statuut en de positie van verpleegkundigen
  • verdedigt NETWERK VERPLEEGKUNDE de belangen van verpleegkundigen bij de Federale overheid en de Vlaamse Gemeenschap
  • werkt NETWERK VERPLEEGKUNDE samen met diverse partners in de gezondheidszorg
  • overlegt NETWERK VERPLEEGKUNDE met andere beroepsorganisaties

De leden van NETWERK VERPLEEGKUNDE zijn aanwezig op alle domeinen van het verpleegkundige werkveld en de organisatie motiveert hen om zich te engageren in verschillende WerkgroepenRegionale Netwerken en Mandaten. Zo stimuleert NETWERK VERPLEEGKUNDE verpleegkundigen in hun rol als klankbord door in te zetten op kennisoverdracht en onderzoek.

Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Henk CUVELIER
Algemeen voorzitter

Lid Raad van Bestuur AUVB. PROFESSIONEEL : Verpleegkundig- paramedisch directeur at AZ Nikolaas

Bekijk profiel
Jan AMPE
Bestuurslid

Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid werkgroep ouderenzorg NVKVV. PROFESSIONEEL : Zorgdirecteur Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven

Bekijk profiel
Myriam ARREN
Bestuurslid

Quality Manager bij Armonea

Bekijk profiel
Ivan BAUWMANS
Bestuurslid

Lid Vaccinnet - Lid Raad van Bestuur Rampenmanagement - LID BRC PROFESSIONEEL : MUG verpleegkundige Spoedgevallen VITAZ

Bekijk profiel
Tony CLAEYS
Bestuurslid

Lector en onderzoeker Hogeschool Vives, Brugge en PhD-student SHE-Maastricht University

Bekijk profiel
Bram CLAEYS
Bestuurslid

Zorgmanager bij AZ Groeninge

Bekijk profiel
SAM CORDYN
Bestuurslid

Federale Raad voor Verpleegkunde: algemene VPK - RIZIV : Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk) - EBPnet : adviesraad en Raad van Bestuur- Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid juridische adviesgroep NVKVV. PROFESSIONEEL : Beleidsmedewerker Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Bekijk profiel
Bart DEWAELE
Bestuurslid

Lid Raad van Bestuur NETWERK VERPLEEGKUNDE en voorzitter werkgroep directies NETWERK VERPLEEGKUNDE. PROFESSIONEEL : Algemeen Directeur van vzw De Lindeboom

Bekijk profiel
Anne DE BIEVRE
Bestuurslid

Lid Federale Raad voor Verpleegkunde tot 2021: algemene VPK - Lid Raad van Bestuur NVKVV. PROFESSIONEEL : Zorgzonemanager locomotorisch en geriatrie OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove

Bekijk profiel
Simon MALFAIT
Bestuurslid

UZ Gent - Lid van de Redactieraad bij Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Verpleegkunde

Bekijk profiel
Sandra MARTIN
Bestuurslid

Hoofd Center of Expertise Health Innovation aan UC Leuven-Limburg

Bekijk profiel
Annie STAELS
Bestuurslid

Bekijk profiel
Kurt SURMONT
Bestuurslid

Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid juridische adviesgroep NVKVV. PROFESSIONEEL : Verpleegkundig & Paramedisch Directeur Ziekenhuis Oost Limburg (Genk)

Bekijk profiel
KURT VANDEN BUSSCHE
Bestuurslid

Lid Raad van Bestuur - Lid werkgroep thuisverpleegkundigen. Lid Regionaal Netwerk West-Vlaanderen PROFESSIONEEL : Adjunkt verpleegkundig directeur Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen

Bekijk profiel
Ilke MONTAG
Mandataris

Medisch directeur Jan Yperman Ziekenhuis

Bekijk profiel
Jan PROF. DR. VANDE MOORTEL
Mandataris

Jurist - tot 1 juli 2020 advocaat Advamo. Doctor in de rechten. Docent Universiteit Gent Lector aan diverse hogeschoolopleidingen Oprichter ZorgmetZorg 2022

Bekijk profiel
Kris VANEERDEWEGH
Expert

Lid Erkenningscommissie Verpleegkunde: Afdeling GGZ en psychiatrie - Lid werkgroep verpleegkundigen geestelijke gezondheidszorg NVKVV - Toenmalige voorzitter Nederlandstalige Kamer AUVB. PROFESSIONEEL: Hoofd Nursing (CNO) OPZC REKEM

Bekijk profiel
Marc VAN BOUWELEN
Expert

Voorzitter Technische Commissie Verpleegkunde - Secretaris juridische adviesgroep NVKVV. PROFESSIONEEL : Verpleegkundige op rust - nog vrijwilliger bij diverse verenigingen

Bekijk profiel
SISKA VAN DAMME
Expert

Hoofdvroedvrouw Kraamafdeling UZ Leuven - Ondervoorzitter VBOV

Bekijk profiel
Hendrik VAN GANSBEKE
Expert

Algemeen Co÷rdinator Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Nieuws