Over ons

Over ons

NETWERK VERPLEEGKUNDE is de grootste Vlaamse beroepsorganisatie van en voor verpleegkundigen, opgericht in 1936. Wij staan ten dienste van onze leden met verschillende Werkgroepen en Regionale Netwerken. Zo verzamelen wij beroepsrelevante expertise in ruime zin om de belangen van verpleegkundigen te verdedigen bij verschillende maatschappelijke stakeholders.

Opgericht onder de naam NVKVV ontleende de beroepsvereniging historisch haar naam aan het acroniem voor Nationaal Verbond van Katholieke Verpleegkundigen en Vroedvrouwen. Sinds 2015 profileert NETWERK VERPLEEGKUNDE zich uitdrukkelijk pluralistisch.

Opleiding bij NVKVV?

Kalender

NVKVV organiseert tal van vormingen en congressen om verpleegkundigen te ondersteunen.

Activiteit
30 Sept 24Studiedag Verpleegkundigen Infectiebeheersing

Meer info
Activiteit
30 Sept 24Studiedag Kinderverpleegkundigen

Meer info
Activiteit
30 Sept 24Studiedag Verpleegkundigen Kritieke diensten

Meer info