Werkgroepen
Terug

Projectgroep verdiepende stage (4de jaar)

In 2019 werd door de Vlaamse Zorgambassadeur Lon Holtzer een adviescomité verdiepende stage opgestart. NETWERK VERPLEEGKUNDE kreeg hier een vertegenwoordiging, naast deze van de AUVB, de hogescholen en de werkgeversorganisaties. Een oproep naar al de leden NETWERK VERPLEEGKUNDE leidde tot een gemeenschappelijk advies dat door de gemandateerden NETWERK VERPLEEGKUNDE in dit adviescomité worden uitgedragen. 

Waarom een verdiepende stage (4de jaar)? 

Het einddoel van de verdiepende stage is dat de student na het behalen van het diploma bachelor verpleegkunde autonoom in het divers werkveld aan de slag kan. Op weg naar het verwerven van autonomie moeten de studenten optimaal worden gecoacht en begeleid. Alsook moet hen voldoende aantrekkelijke stageplaatsen volgens 4jarige competentieniveau worden aangeboden.  

Gelijklopend dient er te worden gewerkt met een individueel uitgestippeld stageplan met leerdoelen en een stagecontract tussen de student, de hogeschool en de stageplaats. De verdiepende stages doorlopen is het uitgangspunt om het klinisch denkproces individueel te verwerven. 

Standpunt mentorenopleiding

“Iedereen is begeleider, maar niet iedereen is mentor”. De mentorenopleidingen moeten eenzelfde kwaliteitsniveau hebben. Een uniforme opleiding is dus niet noodzakelijk, wel is het nodig om een basisuitgangspunt/inhoud en een competentiekader te hebben (voortvloeiend uit het profiel van een mentor). Opleidingen kunnen dan eigen accenten leggen.

Statuut Verpleegkundige In Opleiding (VIO-statuut)

De student draagt tijdens de verdiepende stage dezelfde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als bij andere stages. Het VIO-statuut leidt er niet toe dat hieraan wordt geraakt alsook dat studenten geheel of gedeeltelijk worden meegenomen in de personeelsnorm.

Het uitgangspunt van de verdiepende stage is dat studenten de mogelijkheid wordt aangeboden om onder toezicht zelfstandiger aan de slag te gaan dan tijdens andere stages.  Toegang (gradueel volgens studiejaar of verworven competenties) tot het patiëntendossier maakt hier onlosmakelijk onderdeel van uit. De huidige beroepsuitvoering en stage laten dit ook toe. 

Sommige zorginstellingen botsen tegen de grenzen van interne beleidskeuzes of -procedures, verzekeringsclausules of toegangsapplicaties ten aanzien van bijvoorbeeld het patiëntendossier, het medicatieschema, maar ook ten aanzien van bijvoorbeeld het uitvoeren van bepaalde verpleegkundige handelingen. Hiervoor dient intern, binnen de zorginstellingen zelf met software leveranciers,  naar een oplossing te worden gezocht. 

Vergoeding voor 4dejaars studenten

Het uitgangspunt is dat het lopen van stage niet duurder mag zijn dan het bijwonen van lesdagen. Indien dit wel het geval is geraakt tijdens het 4de jaar verpleegkunde, dat grotendeels uit stage bestaat, de financiële impact ten opzichte van de 3voorgaande jaren volledig uit balans. Dit is een nieuw gegeven waarvoor men niet blind mag zijn en een oplossing dient te worden gezocht. 

Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Jan AMPE
Werkgroeplid

Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid werkgroep ouderenzorg NVKVV. PROFESSIONEEL : Zorgdirecteur Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven

Bekijk profiel
Petra ARCHIE
Werkgroeplid

Lid Federale Raad Kwaliteit Verpleegkundige Activiteit - Lid werkgroep directies NVKVV. PROFESSIONEEL : CNO AZ Groeninge

Bekijk profiel
Monica BULCKE
Werkgroeplid

Lid werkgroep verpleegkundigen maatschappij en gezondheid NVKVV en projectgroep verdiepende stage NVKVV. PROFESSIONEEL : Jeugdverpleegkundige, wetenschappelijk medewerker VWVJ en medewerker bij POC CLB GO!

Nieuws