Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Adviezen spreiding stages en opleiding mentoren

Goedgekeurde versies bij regering

In 2018 werd door toenmalig minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Welzijn Jo Vandeurzen het Adviescomité Verdiepende Stage Verpleegkunde opgericht. Dat comité heeft intussen haar twee adviezen gefinaliseerd en overgemaakt aan de regering.

Het gaat om twee adviezen voor de verdiepende stage verpleegkunde. Het eerste advies gaat over de gemeenschappelijke mentorenopleiding, die intreedt vanaf het academiejaar 2022-2023. Het tweede advies over de spreiding van de stageplaatsen. Intussen werkt het comité verder aan de kwaliteit van de begeleiding van de studenten en aan de evaluatie van de stageplaatsen.

Samenvatting van de adviezen
  • Jaarlijkse opvolging van de spreiding van de stageplaatsen van de studenten in de 4e opleidingsfase (1e  en 2e  periode samen) in het begin van het kalenderjaar.
  • Uitwerking van goede concepten voor verdiepende stage in de eerder minder geprefereerde stageplaatsen (bijvoorbeeld chronische, transmurale en extramurale stageplaatsen)
  • Verankeren van het adviescomité als platform waar 4 maal per jaar gemeenschappelijke thema’s besproken worden en waar de spreiding van de stageplaatsen opgevolgd wordt.
  • Wanneer blijkt dat dezelfde trend zich blijft manifesteren zoals voorgaande jaren (conclusie geen billijke spreiding), dient deze thematiek tussen onderwijs en werkveld terug ter sprake te worden gebracht en een alternatieve oplossing voorzien te worden. De eerste evaluatie van de gegevens zal plaatsvinden begin 2023 (na afloop eerste stageperiode). 


Oprechte dank aan onze vertegenwoordigers om dit advies zo zorgvuldig op te volgen! 
Oprechte dank ook aan de zorgambassadeur Lon Holtzer om het NVKVV in dit comité te betrekken.