Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Blik op verdiepende stage 4de jaar (2)

Nood aan duidelijke differentiatie

Hoe kijken jullie naar de verdiepende stage in het vierde jaar?

Joffrey: Voor alle duidelijkheid, we vinden het positief dat de bacheloropleiding werd verlengd tot vier jaar. Alleen zijn we bezorgd over de inhoud van de stage. De stages die wij tot hiertoe hebben gehad, waren vooral uitvoerende stages. Mijn mentoren waren meestal ervaren HBO5-verpleegkundigen die me zeker zinvolle dingen konden bijbrengen, dat spreekt voor zich. Alleen verwacht ik dan ook stage-ervaring op te doen binnen het klinisch redeneren en -leiderschap, of wat in mijn ogen de meerwaarde is van een bacheloropleiding. Helaas is dit tot op heden niet aan bod gekomen tijdens de stages. Enkel bij een leerzorgcentrum krijg je de kans om op die vlakken ervaring op te doen, en ergens valt dat te betreuren. Meestal gaan studenten kiezen voor een job die ze inhoudelijk al onder de knie hebben, bv. door een stage.

Dries: Ik heb één keer stage gelopen op een afdeling waar geen personeelstekort was. Mijn mentor maakte tijd voor mij en ik heb toen ontzettend veel bijgeleerd. Tijdens mijn andere stages moest ik omwille van het personeelstekort gewoon meedraaien en was er geen tijd om specifieke taken te leren. Mijn stage als bachelorstudent verschilde toen in niets van de stage van de HBO5-student op de afdeling, terwijl je toch zou verwachten dat we beiden andere competenties moeten oefenen, gelet op het opleidingsverschil.

Daarom pleiten jullie voor meer differentiatie tussen HBO5- en bachelorverpleegkundigen?

Dries: Ik koos voor een bacheloropleiding omwille van de meer verdiepende vakken, maar met de ervaring die ik vandaag heb, stel ik mezelf soms de vraag of ik niet beter een HBO5-opleiding had gevolgd.  Ik vind het een vreemde situatie dat twee verschillende opleidingen beide resulteren in dezelfde beroepstitel, namelijk ‘verpleegkundige’.  HBO5-studenten zijn al na drie jaar klaar voor de arbeidsmarkt en kunnen dus sneller beginnen te werken. Zij hoeven tijdens hun opleiding ook niet de gevraagde 2300 uren stage te doen die wij in de bacheloropleiding moeten doen (sommige HBO5-scholen weerleggen dit, n.v.d.r.). Bovendien worden omwille van de personeelstekorten HBO5-verpleegkundigen nu ook meer en meer voor leidinggevende functies of functies op specifieke afdelingen zoals spoed aangeworven. Met de recente veranderingen in de loonschaal, is ook de financiële aantrekkelijkheid van de bacheloropleiding minder geworden. De startlonen zijn hoger maar het loonverschil met de HBO5-verpleegkundige is gedaald (van 14,5% tot slechts 10% na 25 jaar, n.v.d.r.). Daardoor vallen er veel argumenten weg om nog te kiezen voor een bacheloropleiding, alhoewel verdiepende vakken natuurlijk leiden tot verdiepende vakkennis – dat gegeven stel ik niet in vraag. 

Joffrey: Ik koos voor een bacheloropleiding, omwille van de theoretische onderbouw en de professionele mogelijkheden later. Ik hoop dat er snel werk wordt gemaakt van een functiedifferentiatie tussen HBO5 en bachelor. We hopen dat er nieuwe functietaken worden opgesteld voor mensen met een HBO5-opleiding, met een nieuwe functietitel die losstaat van verpleegkunde. Het NVKVV heeft een constructief voorstel gedaan met de zorgspecialist. Waarom niet? Of anders het voorstel van de Federale Raad voor Verpleegkunde van de health care assistent of zorgassistent. Zo’n nieuwe functietitel zou hand in hand kunnen gaan met een beter onderscheid in de opleidingen, en bijkomstig lost dit de problematiek van de 2300 wettelijke stage-uren voor HBO5 ook op. Een recente rondvraag die we zelf gedaan hebben bij dertien HBO5-scholen, leerde ons dat zij dat hoge aantal stage-uren niet halen in een driejarige opleiding (zie tabel onderaan). Dat is ook niet onlogisch, aangezien men anders maar 18 weken aan theoretische lessen kan krijgen in de HBO5-opleiding. Door een duidelijke differentiatie, kunnen zowel HBO5 als bachelors elkaar aanvullen op het werkveld. Zo kan de bacheloropleiding opnieuw aan waarde en aantrekkelijkheid winnen, en kan het IFIC-model hierop worden aangepast.

Dit interview wordt ondersteund door de Vlaamse Vereniging van Studenten VVS. 


Onderwijsinstelling

Totaal aantal stage-uren

Busleyden atheneum - Mechelen

1672

Vesalius - HBO 5 verpleegkunde - Campus 1 & 2

1862

VIVES - HBO5 Verpleegkunde -  Waregem

1842

HBO verpleegkunde Genk

1672

IVV - HBO5 verpleegkunde - Gent campus Zottegem

1972

Vesalius - HBO5 Verpleegkunde - Aalst

1938

IC DIEN - HBO5 verpleegkunde - Roeselare

1786

IVV sint vincencius - HBO5 verpleegkunde - Eeklo

1842

Benedictus poort - HBO5 Verpleegkunde - Gent

1976

Zowe HBO5 verpleegkunde - Brugge

1824

VTI Hasselt - HBO5 verpleegkunde - Hasselt

1842

Sint-Franciscusinstituut - HBO5 verpleegkunde - Leuven

1900

Vives - HBO5 verpleegkunde - Brugge

2128

Bron:  
Schriftelijke bevraging 2019 van HBO5-scholen door Dries Suetens en Joffrey Vermunicht. De redactie heeft de resultaten van deze bevraging kunnen verifiëren.Daling instroom   HBO5   op 2 jaar: -10%

Daling instroom bachelor op 2 jaar: -25%

In 2020 zal er zicht zijn op de uitstroom van bachelorverpleegkundigen die een vierjarige opleiding hebben afgerond.

In 2021 zal duidelijk worden in welke mate de daling van de instroom zich vertaalt in de uitstroom van bachelorverpleegkunde (vier jaar), maar ook HBO5-verpleegkunde (drie jaar; cijfers uitstroom HB05 2019 zijn nog niet bekend).

Bron: Ik ga ervoor. Zorgambassadeur Vlaanderen.

Bron: www.IFIC.be