Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

De vierjarige opleiding Verpleegkunde

Voortaan master genoemd?

Valérie Galigny, minister voor Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek, Jeugd en Sport voor de Franstalige Gemeenschap in ons land,  is bezorgd om de forse dalende cijfers van de inschrijvingen van studenten verpleegkunde en vroedkunde. Ze vermoedt dat die daling mogelijks voor een deel te wijten is aan de verlenging van de duur van de opleiding zonder de aanpassing van de titel van het diploma. Ze wijst erop dat de opleiding nu 240 studiepunten omvat, maar toch niet resulteert in een mastertitel, terwijl andere opleidingen van dat aantal studiepunten wel een mastertitel opleveren. Opgelet! Ze spreekt hier niet over een academische master, maar wel over een professionele master, wat is België nog niet bestaande is. 

De minister laat onderzoeken of de titel van de opleiding verpleegkunde opgewaardeerd kan worden tot een mastertitel. Ze vraagt echter geen aanpassing van de opleiding aan zich of het aantal uren. Juist de naam of titel van de opleiding aanpassen naar master in verpleegkunde trekt mogelijks meer jongeren aan zich voor 4 jaar te engageren voor de opleiding verpleegkunde.