Erkenningscommissie Verpleegkunde en Zorgkunde

In 2016 werden de erkenningscommissies die instaan voor de erkenning van de bijzondere beroepstitels (BBT) en beroepsbekwaamheden (BBK) overgeheveld van het Federale niveau naar het gemeenschapsniveau (Vlaamse bevoegdheid).  Onze gemandateerden zetelen in de erkenningscommissies afdeling pediatrie en neonatologie, spoed en IZ, zorgkundigen, geriatrie, oncologie, geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie, diabetologie en palliatieve zorg.

Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Els BLOMME
Mandataris

Erkenningscommissie Verpleegkunde Afdeling GGZ en psychiatrie. PROFESSIONEEL : Zorgmanager bij Karus vzw

Bekijk profiel
SAM CORDYN
Mandataris

Federale Raad voor Verpleegkunde: algemene VPK - RIZIV : Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk) - EBPnet : adviesraad en Raad van Bestuur- Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid juridische adviesgroep NVKVV. PROFESSIONEEL : Beleidsmedewerker Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Bekijk profiel
Greet CROENEN
Mandataris

Lid Adviescomitť verdiepende stage verpleegkunde - Lid werkgroep directies en geestelijke gezondheidszorg NVKVV. PROFESSIONEEL : Directeur PatiŽntenzorg Medisch Centrum Sint Jozef Munsterbilzen

Nieuws