Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

OPROEP KANDIDATEN - Federale Raad Verpleegkunde BBT pediatrie

Het NVKVV vertegenwoordigt jullie al jarenlang in de Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV). Momenteel nemen Caroline Dolieslager, hoofdverpleegkundige Zorgprogramma Pediatrie - UZ Gent, en Linda Huybrecht die taak op. 

Wie is kandidaat? 
Wie heeft een BBT Pediatrie en wil lid worden van de federale raad verpleegkunde? De werkgroep kinderverpleegkundigen helpt mee nadenken over de vragen die vanuit de FRV aan bod komen. Linda: ‘Het is erg belangrijk in het werk van het FRV dat iemand met die speciale aandacht voor kinderen dit mandaat opneemt.’ 

Stel je je graag kandidaat voor dit mandaat ? Of heb je zin om deel uit te maken van de werkgroep kinderverpleegkundigen NVKVV? Stuur een mailtje naar Ellen De Wandeler, e.dewandeler@nvkvv.be met je motivatie en een kort curriculum. Linda vernieuwt haar mandaat niet omdat ze sinds enkele jaren in een woonzorgcentrum, het WZC Mater Dei in Heikruis, werkt en te weinig voeling kan houden met de specifieke invalshoeken voor kinderverpleegkundigen. Linda: ‘Na een ziekteperiode ben ik wat onverwacht ingesprongen in het WZC waar er dringend hulp nodig was. Dat bleek een wederzijdse match waardoor ik de kinderverpleegkunde losgelaten heb. Nu vernieuw ik ook mijn mandaat als vertegenwoordiger van de pediatrisch verpleegkundigen niet omdat ik door te weinig nieuwe ervaring in het werkveld geen meerwaarde meer kan zijn. 

Mijn 6 jaren als mandataris vanuit de werkgroep Pediatrie van het NVKVV waren interessante en verrijkende jaren waarin mijn blik opengetrokken werd tot over de grenzen heen en waarin ik boeiende mensen kon ontmoeten. In die periode werd onder meer flink nagedacht over de verschillende verpleegkundige functies voor de toekomst, een belangrijke denkpiste.’

Dank
Het NVKVV, de bestuursleden en de leden van de werkgroep Kinderverpleegkundigen danken Linda Huybrecht van harte voor haar jarenlange inzet voor het NVKVV.