Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Erkend BKD basisverpleegkundige

Samen knap en sterk voorwaarts!

Einde 2023 vraag tot aanpassing BKD basisverpleegkundige 
Einde 2023 werd in de schoot van de Vlaams ministerie voor onderwijs een werkgroep opgestart met als doel de aanpassing van het beroepskwalificatiedossier (BKD) voor de HBO5verpleegkunde naar deze van de nieuwe functie basisverpleegkundige. Geen evidente opdracht gezien de korte tijdspanne waarin dit diende te gebeuren. NETWERK VERPLEEGKUNDE werd mee uitgenodigd en heeft doorheen het traject er voornamelijk op aangedrongen het BKD voldoende te onderscheiden met deze van de verpleegkundige verantwoordelijk algemene zorg (VVAZ) zonder verlies aan attractiviteit voor de nieuwe functie van de basisverpleegkundige. 

Begin 2024 BKD basisverpleegkundige door de Vlaamse Regering erkend
Het BKD werd op 12 januari 2024 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Communicatie Vlaamse Regering "Het decreet over de Vlaamse kwalificatiestructuur bepaalt dat de Vlaamse Regering op basis van een erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) beslist over de erkenning van een beroepskwalificatie. Een beroepskwalificatie is een afgerond en ingeschaald geheel van competenties waarmee een beroep kan worden uitgeoefend. De Vlaamse Regering erkent nu de beroepskwalificatie Basisverpleegkundige."


Belangrijk voor de graduaatsopleidingen basisverpleegkunde 
Een spoedig goedgekeurd BKD voor de basisverpleegkundige was essentieel voor de graduaatsopleidingen om op basis hiervan hun opleidingsprogramma aan te passen. Tijdens het klankbordoverleg van 23 januari 2024, op initiatie van minister Weyts, werd voorgelegd dat omwille het tijdstekort de studenten basisverpleegkunde die in sept/2023 zijn gestart de modules HBO5-verpleegkunde verder volgen in 2023 en 2024. De aangepaste modules voor de basisverpleegkundige starten voor deze studenten dan in sept/2025. Zij zullen in 2026 afstuderen als basisverpleegkundige na het volgen van een 3jarige graduaatsopleiding.  

Samen de graduaatsopleidingen ondersteunen 
NETWERK VERPLEEGKUNDE is zeer tevreden dat er eindelijk vaart komt in de besluitvorming en ondersteunen de graduaatsopleidingen in het traject dat nu voor hen ligt om de basisverpleegkundige functie verder uit te werken tot een blijvende volwaardige partner in de (gezondheids)zorg. Samen de krachten bundelen naar een attractief profiel zodat de inschrijvingen in 2024 stijgen, dat is de gezamenlijke doelstelling!