Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Aanvraag aanpassing BKD VVAZ

Noodzaak voor het werkveld

Begin 2024 erkend BKD basisverpleegkunde
Einde 2023 werd een werkgroep opgestart voor de aanpassing van het beroepskwalificatiedossier (BKD) HBO5-verpleegkunde naar de nieuwe functie basisverpleegkunde. Lees onze berichtgeving daarover HIER. 

Noodzaak aanpassing BKD VVAZ
Tijdens de werkvergaderingen in 2023 over het BKD basisverpleegkundige kwam meermaals de hoogdringendheid voor de aanpassing van het BKD verpleegkundige verantwoordelijk algemene zorg (VVAZ), op bachelor niveau, ter sprake. Willen we beide profielen zo goed mogelijk complementair laten functioneren in het werkveld is een aanpassing conform de nieuwe wetgeving van o.a. het gestructureerd zorgteam noodzakelijk. 

NETWERK VERPLEEGKUNDE heeft daarom vandaag aan het Agentschap voor Hoger Onderwijs formeel de vraag gesteld om het beroepskwalificatiedossier van de VVAZ aan te passen. Dit conform de werkzaamheden binnen de werkgroep die in 2023 werd opgestart voor het BKD basisverpleegkundigen. Lees de brief HIER

Henk Cuvelier, algemeen coördinator NETWERK VERPLEEGKUNDE "Door de nieuwe wetteksten is er immers een veranderende rol en functie ontstaan voor de Verpleegkundige Verantwoordelijk Algemene Zorg, waarin we onze verantwoordelijkheid als beroepsorganisatie wensen op te nemen. Het huidige BKD voldoet niet meer aan de huidige noden in het werkveld, wat maakt dat een aangepast BKD dient te kunnen worden ingediend voor erkenning. We hopen hierbij een positieve reactie van het Agentschap voor Hoger Onderwijs te ontvangen en hopen op een uitnodiging om aan deze werkgroep deel te kunnen nemen."