Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Organisatie van zorg

  • Zorgpersoneelfonds


23 10 1964. - Koninklijk besluit tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd.
Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen_ gecoördineerd op 10 juli 2008_ tekst met de hyperlinks _ versie 28 06 2011

 

 

Patiëntveiligheid in actie: het vermijdbare vermijden. Strategische Nota patiëntveiligheid.
Contract  'Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid'. Begeleidende nota Meerjarenplan 2013-2017, januari 2013
Patiëntveiligheid & 1ste en 2de meerjarenplan. Presentatie Dr. M. Haelterman, Terugkomdag Gerechtelijk Expert in de Verpleegkunde en/of Vroedkunde, 3 mei 2013

  • Protocolakkoorden
Protocolakkoorden zijn politieke afspraken voor een toekomstige aanpassing van de wetgeving. Zolang zij niet wettelijk bekrachtigd worden, blijft de federale beroepswetgeving van kracht en mogen enkel verpleegkundigen (en zorgkundigen) verpleegkundige handelingen uitvoeren.

KB 14 12 2009 (BS van 20/1/10): Protocolakkoord betreffende de relatie tussen zorg- en bijstandsverleners van de erkende diensten voor thuishulp en beoefenaars van gezondheidszorgberoepen die werkzaam zijn in de thuiszorg

Protocolakkoord  (publicatie 08/05/2014) betreffende de relatie tussen de personen die erkend zijn door Office de la Naissance et l'Enfance, de personen die tewerkgesteld zijn in een door Kind en Gezin vergunde of erkende opvang of opvang met een attest van toezicht van Kind & Gezin, personen die zelfstandig zijn of werkzaam zijn binnen diensten erkend door de Duitstalige Gemeenschap en de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen
24 02 2014 (publicatie 20/06/2014) Protocolakkoord betreffende de relatie tussen de beroepsbeoefenaars die in de sector voor hulp aan personen met een handicap werkzaam zijn en de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen
24 02 2014 (publicatie 20/06/2014) Protocolakkoord betreffende de relatie tussen zorg- en bijstandsverleners van de erkende diensten voor thuishulp en beoefenaars van gezondheidszorgberoepen die werkzaam zijn in de thuiszorg
19 12 2017 (publicatie 12/02/2018) 19 DECEMBER 2017. - <Protocolakkoord> tussen de Federale Overheid en de overheden bedoeld in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet inzake de samenwerking tussen personen uit de omgeving van de patiënt/cliënt en gezondheidszorgbeoefenaars buiten een zorgvoorziening (1)