Juridisch- en gerechtelijk expert

Zowel in Vlaanderen als in Wallonnië en Brussel kan een rechter om expertise vragen in rechtszaken waarbij een verpleegkundige invalshoek speelt. De titel gerechtsdeskundige is een officieel erkende titel. 

NETWERK VERPLEEGKUNDE voorziet als enige beroepsorganisatie in een opleiding juridisch- en gerechtelijk expert verpleegkunde. Je vindt op deze pagina ook de lijst met verpleegkundigen die de opleiding juridisch en gerechtelijk expert in de verpleeg- of vroedkunde volgden en hun getuigschrift hiervoor ontvingen. Deze verpleegkundigen zijn ook bekend bij de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg. 

De materie waarrond rechtszaken draaien is voor deze verpleegkundigen, die vaak ook lid zijn van de juridische adviesgroep NETWERK VERPLEEGKUNDE, niet vreemd. Vele jaren lid zijn van deze adviesgroep maakt dat zij de juridische vragen die verpleegkundigen zich stellen en juridische problemen waarmee ze worden geconfronteerd op de werkvloer, ook effectief kennen. 

 


#
Titel
Download
1.
Examenreglement NVKVV juridisch- en gerechtelijk expert - 2016
2.
Lijst Gerechtelijk experten in de verpleegkunde