Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Terugkomdag hoofdverpleegkundigen pediatrie

We raakten niet uitgepraat

Sinds jaren organiseert de werkgroep kinderverpleegkundigen NETWERK VERPLEEGKUNDE een terugkomdag voor hoofdverpleegkundigen pediatrie. Omwille van organisatorische redenen vond de laatste digitale terugkomdag plaats tijdens de coronapandemie. In 2024 werd deze fysiek hervat, en gelukkig maar! De interesse was groot, de vragen en discussies boeiend waardoor we niet raakten uitgepraat! 


Vanaf heden zal de terugkomdag ieder jaar worden georganiseerd, want uitwisseling en netwerking is voor hoofdverpleegkundigen pediatrie en verpleegkundigen uit het onderwijs van cruciaal belang. 21 hoofdverpleegkundigen sloten aan.  


Welke thema's kwamen aan bod? 

  • Veranderende wetgeving heeft een invloed op verpleegkunde dat in volle evolutie is. Uiteraard heeft dit ook een impact op de pediatrische diensten en het onderwijs. 
  • We zoemen ook verder in op het kinderrechtencommissariaat. Welke noden nemen zij waar vanuit het werkveld en hoe zijn zij bereikbaar voor jou als hoofdverpleegkundige pediatrie? Zo werd ook volop de problematiek besproken van kinderen die omwille van niet-medische redenen in het ziekenhuis verblijven. Caroline Vrijens, de Vlaamse kinderrechtencommissaris gaf toelichting en neemt de bezorgdheden van de hoofdverpleegkundigen mee in de knelpuntennota die samen met Zorgnet-Icuro zal worden opgemaakt. 
  • We sloten de dag af met een interactieve bevraging van de jurist Prof. Dr. Jan Vande Moortel en zoemden in op actuele thema's zoals DNR, strafrecht, zorgvolmacht, aansprakelijkheid,... 


Zin om deel uit te maken van de werkgroep kinderverpleegkunde NETWERK VERPLEEGKUNDE? Laat hier een berichtje achter.