Werkgroepen
Terug

Kinderverpleegkundigen

De werkgroep pediatrie brengt pediatrisch verpleegkundigen en hoofdverpleegkundigen, verpleegkundigen uit het onderwijs en uit de niet-ziekenhuis gebonden sociale sector samen. Het verpleegkundig landschap optimaliseren voor alle pediatrisch verpleegkundigen uit heel België is de motivatie tot dit engagement. Ook op Europees niveau dragen ze bij aan professionele kennis via het mandaat in de PNAE .

Verschillende leden van de werkgroep zijn tevens gemandateerden van het NETWERK VERPLEEGKUNDE. Zo worden gezamenlijk adviezen geformuleerd of afgetoetst in de werkgroep die verder vorm krijgen in de erkenningscommissies en de Federale Raad voor Verpleegkunde. Voor specifieke dossiers, zoals de thuiszorg, werkt de werkgroep samen met de werkgroep thuisverpleging NETWERK VERPLEEGKUNDE. De gemandateerden NETWERK VERPLEEGKUNDE in het RIZIV verdedigen zo de belangen van het zieke kind in de thuissituatie.  

Ook het aanbieden van kwaliteitsvolle en actuele vormingen gaat de werkgroep kinderverpleegkundigen niet uit de weg. Samen leiden inspanningen tot een specialistische studiedag tijdens de Week van de verpleegkunde - Kursaal Oostende. De hoofdverpleegkundigen van alle pediatrische afdelingen in Vlaanderen en Brussel ontmoeten mekaar jaarlijks op de Ronde Van Vlaanderen. De locatie, alsook het programma is iedere jaar verschillend. Lees meer over dit ontmoetingsmoment in de nieuwsberichten onderaan deze pagina. 

Lees meer over de werkgroepen en bekijk de foto's in het jaarverslag.

Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Katrin DE WINTER
Secretaris

Secretaris werkgroep kinderverpleegkunde NVKVV - Lid PNAE (Europees). PROFESSIONEEL : coach bij ICE CUBE THOMAS MORE

Bekijk profiel
Heleen BADISCO
Werkgroeplid

Hoofdverpleegkundige pediatrie OLV Aalst - AZorg

Bekijk profiel
Mieke CAELEN
Werkgroeplid

Federale Raad voor Verpleegkunde: Pediatrie - Lid werkgroep kinderverpleegkundigen. PROFESSIONEEL : Neonatal Intensive Care Nurse bij Máxima MC

Nieuws