Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Recent gewijzigd K.B. 14/04/2024 medische beeldvorming

Extra duiding schrapping en adviesvraag

De werkgroep verpleegkundigen medische beeldvorming NETWERK VERPLEEGKUNDE heeft oprechte bezorgheden opgevangen en wil hierbij benadrukken absoluut niet achter de stelling te staan om zogenaamd de bevoegdheden van andere beroepen te willen beperken. NETWERK VERPLEEGKUNDE staat net voor een goede samenwerking met alle beroepen en medewerkers in de gezondheidszorg. De essentie in dit dossier is dat de 3 handelingen voor alle beroepen in dezelfde werksituatie gelijk moeten zijn en dat de betrokken handelingen geen zorg betreffen en niet als zodanig moeten voorbehouden worden in de Wet Uitvoering Gezondheidzorgberoepen. Bijkomend wil het schrappen niet zeggen dat de verpleegkundigen medische beeldvorming deze handelingen niet meer mag of moet doen. Het is enkel niet langer een voorbehouden handeling. 

Terug in de tijd 
Het originele K.B. 1990 bevatte voor de verpleegkundigen de C-handeling “Gebruik van toestellen voor medische beeldvorming”. Veel later kwam het K.B. met de handelingen van de technoloog medische beeldvorming, dat uiteraard moderner en veel uitgebreider was.
Op de diensten medische beeldvorming werken verpleegkundigen en technologen naast elkaar. Om te vermijden dat er een onevenwicht ontstond tussen beide, werden de handelingen van de verpleegkundigen in 2022 uitgebreider beschreven. Daarmee waren beide lijsten gelijkwaardig.

Welke verpleegkundige handelingen werden nu precies in 2022 toegevoegd aan de lijst?  
De activiteiten zijn op 26/06/2022 toegevoegd aan het KB van 18 juni 1990, maar zijn geen technische verpleegkundige handelingen. Het gaat hem om volgende handelingen:
  • Behandeling, verwerking, analyse en archivering van de gegevens van medische onderzoeken. 
  • Beheer en onderhoud van materieel en producten in medische onderzoeks- en behandeldiensten. 
  • Deelname aan de kwaliteitscontrole en -borging en toepassen van de beschermingsmaatregelen in onderzoeks- en behandeldiensten en -functies.

Argumenten in het voordeel van een schrapping van deze handelingen in het KB 26/06/2022 
Lees je HIER. 

Wat gebeurde er tussen de op de hoogtestelling en de schrapping in 2024? 
Voorjaar 2024 publiceerde het Kabinet Vandenbroucke een vraag om evenredigheidsbeoordeling over een wijziging in de lijst, nl. de schrapping van de in 2022 ingevoerde B2 bepalingen:
  • Behandeling, verwerking, analyse en archivering van de gegevens van medische onderzoeken. 
  • Beheer en onderhoud van materieel en producten in medische onderzoeks- en behandeldiensten. 
  • Deelname aan de kwaliteitscontrole en -borging en toepassen van de beschermingsmaatregelen in onderzoeks- en behandeldiensten en -functies.

Een advies van Technische Commissie verpleegkunde noch de Federale Raad Verpleegkunde werd gevraagd. Het Kabinet was door de Europese regelgeving wel verplicht de aankondiging te doen voor een evenredigheidsbeoordeling. De bedoeling van deze schrapping werd door het Kabinet niet meegedeeld. Een hypothese kan zijn dat men de zorgberoepen net wou ontlasten door de administratieve verwerking en het technisch onderhoud toe te vertrouwen aan andere dan zorgberoepen (medisch secretariaat respectievelijke technici)?

Reactie op de evenredigheidsbeoordeling
NETWERK VERPLEEGKUNDE en de Technische Commissie Verpleegkunde hebben zeer adequaat gereageerd en erop gewezen dat door die schrapping de oude ongelijkheid met de technologen weer zou ontstaan. Daarom zeer duidelijk: de verpleegkunde was helemaal geen vragende partij voor deze wijziging. Bijkomend werd wel gesteld dat de betrokken handelingen geen zorg betreffen en niet als zodanig moeten voorbehouden worden in de Wet Uitvoering Gezondheidzorgberoepen. 

Schrapping verpleegkundige handelingen 2024
Bij de publicatie van het K.B. 14/04/2024 bleek dat de handelingen effectief geschrapt werden op de lijst van de verpleegkunde.

Vervolgens de adviesvraag ten aanzien van de technologen medische beeldvorming 
Na de publicatie K.B. 14/04/2024 werd door de minister aan de FRPB en de TCPB advies gevraagd over het schrappen van deze handelingen voor de technologen medische beeldvorming (K.B. 22/12/2017).
In een spoedvergadering waarbij beroepsvereniging VMBV de technologen vertegenwoordigde, gaven zij daarvoor negatief advies. Het schrappen van deze handelingen impliceert voor hen een uitholling van het beroep én zal de interne werking, kwaliteit en veiligheid op diensten medische beeldvorming, radiotherapie en nucleaire geneeskunde nefast beïnvloeden. Lies HIER het advies Federale Raad Paramedische Beroepen.