Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Opnieuw vergoeding voor studenten verpleegkunde

Eenmalige toelage van 1.000 euro

Bachelorstudenten verpleegkunde (VVAZ) moeten 4 jaar studeren om hun diploma te behalen. Het 4de jaar is bovendien tot de nok gevuld met stage. Boeiend, maar dat brengt onkosten met zich mee, terwijl de onregelmatige uren van de stage een studentenjob bijna onmogelijk maakt. Het financiële plaatje vormt een extra drempel voor toekomstige studenten en dat terwijl de nood aan zorgpersoneel enorm is. Daarom komt de overheid ook dit jaar met een tegemoetkoming over de brug.

Sinds het academiejaar 2016-2017 is de studieomvang van de bacheloropleiding verpleegkunde in de Vlaamse Gemeenschap uitgebreid tot 240 studiepunten. De vijfde lichting studenten die de uitgebreide opleiding van 240 studiepunten is gestart, heeft intussen de vierde fase, die o.a. bestaat uit achthonderd uur contractstage, afgerond. 

In afwachting van een duurzame oplossing – waar de VVS en NETWERK VERPLEEGKUNDE geruime tijd voor ijveren - voorziet de Vlaamse Regering voor de studenten die in het academiejaar 2023-2024 de verlengde opleiding hebben voltooid, net als voor hun voorgangers, een eenmalige toelage van 1.000 euro als tegemoetkoming om kosten zoals vervoer, parking en maaltijden, die de achthonderd uur extra stage met zich meebrachten, te compenseren.