Provinciale Geneeskundige Commissie


Provinciale Geneeskundige Commissie

De Provinciale Geneeskundige Commissie stelt aan de overheid alle mogelijke maatregelen voor om de volksgezondheid te bevorderen, vergewist zich ervan dat de beroepsbeoefenaars de maatregelen uitvoeren die door de Minister van Volksgezondheid zijn uitgevaardigd; maatregelen die erop gericht zijn quarantaineziekten (gele koorts, pest, cholera) of overdraagbare ziekten (van bacteriële, virale, parasitaire, … oorsprong) te voorkomen of te bestrijden. (Ref. Website FOD).

Het controleorgaan van de gezondheidszorgberoepen:
  • ziet toe op de fysische en psychische geschiktheid van de gezondheidszorgbeoefenaars
  • ziet toe dat de gezondheidszorgbeoefenaars hun beroep uitoefenen conform de vigerende wetgeving,
  • spoort onwettige uitoefening van gezondheidszorgberoepen op,
  • ziet toe op de organisatie van de wachtdiensten.
 
De Commissie bestaat uit:
  • de geneesheer-Federaal Gezondheidsinspecteur die het secretariaat waarneemt,
  • een voorzitter en een ondervoorzitter, beiden arts,
  • twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden per gezondheidszorgberoep (artsen, apothekers, tandartsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten),
  • een effectief lid en een plaatsvervangend lid per paramedisch beroep

Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Paul DE BODT
Mandataris

Provinciale Geneeskundige Commissie Verpleegkundigen OOst-Vlaanderen - Bestuurslid en secretaris Regionaal Netwerk Dender NVKVV. PROFESSIONEEL: WZC OLV Antwerpen (RVB)

Bekijk profiel
Dimitri DE GLAS
Mandataris

Provinciale Geneeskundige Commissie Verpleegkundigen - Oost-Vlaanderen - Lid juridische adviesgroep NVKVV. PROFESSIONEEL : Verpleegkundige Spoedgevallen UZ Gent

Bekijk profiel
Wilfried DE RIJCK
Mandataris

rkenningscommissie Verpleegkunde: Afdeling Geriatrie + Zorgkundige - Federale ouderenraad - PROFESSIONEEL : Verpleegkundige op rust.

Nieuws