FOD : Technische Commissie voor Verpleegkunde (TCV)

In 1974 werd de verpleegkunde als eerste ‘niet-geneeskunde beroep’ opgenomen in het Koninklijk Besluit nr. 78, de wet die alle gezondheidszorgberoepen hun plaats geeft. Verpleegkundigen mogen, in tegenstelling tot de paramedische beroepen, zelfstandig handelen zonder opdracht van de arts. Dat maakt van verpleegkunde een autonoom en verantwoordelijk beroep, de verpleegkunde is sindsdien wettelijk beschermd. 

De Technische Commissie voor Verpleegkunde (TCV) heeft een technische opdracht. NETWERK VERPLEEGKUNDE zetelt er in sinds de opstart. Ze geeft advies aan de minister over de technische en medische handelingen die verpleegkundigen mogen stellen, dus over de B- en C-handelingen uit het K.B. van 18 juni 1990, de wettelijke lijst van de verpleegkundige handelingen. In de TCV zitten afgevaardigden van verpleegkundige beroepsorganisaties en vakbonden en van de artsenorganisaties. Er zijn evenveel artsen als verpleegkundigen. Ondanks het feit dat artsen en verpleegkundigen gelijk vertegenwoordigd zijn, zijn de voorstellen van de TCV sinds 2017 niet meer bindend voor de federale minister van Volksgezondheid en Sociale zaken. De minister De Block heeft dit zonder enig dialoog zo uit de wetgeving geschrapt.

Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Luc HEIRSTRATE
Mandataris

Technische commissie voor Verpleegkunde - RIZIV : Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van eerste Aanleg) - Lid juridische adviesgroep NVKVV - Bestuurslid Regionaal Netwerk Antwerpen NVKVV. PROFESSIONEEL : Projectmedewerker Wit-Gele Kruis Antwerpen

Bekijk profiel
Marc VAN BOUWELEN
Mandataris

Voorzitter Technische Commissie Verpleegkunde - Secretaris juridische adviesgroep NVKVV. PROFESSIONEEL : Verpleegkundige op rust - nog vrijwilliger bij diverse verenigingen

Bekijk profiel
Joris VLAEMYNCK
Mandataris

Lid Provinciale Geneeskundige Commissie Verpleegkundigen West-Vlaanderen - Lid Erkenningscommissie Verpleegkunde: Afdeling Geriatrie - Lid Technische commissie voor Verpleegkunde - Lid juridische adviesgroep NVKVV en werkgroep ouderenzorg NVKVV. PROFESSIONEEL : Nurse @ Centre for Cognitive Disorders AZ Sint-Jan Oostende - Brugge AV

Nieuws