Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Toekomstagenda voor het werken in de zorg beschikbaar

Aantrekkelijkheid van job in de zorg

De zorg wordt geconfronteerd met grote uitdagingen en veranderingen op vlak van organisatie, leiderschap, innovatie en digitalisering. Dat is de conclusie van het rapport Toekomstagenda voor het werken in de zorg. Het rapport is het resultaat van een historisch participatief traject met de sociale partners en de beroepsorganisaties, waaronder ook NETWERK VERPLEEGKUNDE, in navolging van een uitnodiging van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.

De Toekomstagenda geeft een globaal en breed overzicht van de aspecten die raken aan de aantrekkelijkheid van het werken in de zorg, en vertrekt vanuit de beleving van het zorgpersoneel zelf. Het rapport omvat drie luiken: 
  • Een omschrijving van vaststellingen op het terrein, 
  • De reeds genomen maatregelen,
  • Mogelijke pistes van oplossingen. 

"Het is een bijzonder lijvig document geworden na vele intensieve gesprekken te hebben gevoerd. We kijken op het geheel met een tevreden blik terug. Voor het eerst in lange tijd werd een gemeenschappelijke visienota geschreven, wat historisch is en hopelijk ook duurzaam voor de toekomst. Het rapport biedt heel wat mogelijkheden om beleid de komende jaren op te enten. Zeker voor wat betreft arbeidsvoorwaarden, recht op vorming, stagemogelijkheden,... enzovoort. Hier dringend mee aan de slag gaan is hoog noodzakelijk willen we tegemoet komen aan de terechte verzuchtingen van verpleegkundigen!" Ellen De Wandeler Algemeen coördinator NETWERK VERPLEEGKUNDE.