Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Nieuwe definitie verpleegkunde

Advies FRV en TCV

De Federale Raad voor Verpleegkunde en de Technische Commissie voor Verpleegkunde hebben een gezamenlijk advies gepubliceerd over de uitvoering van de zorg-/leerladder in de verpleegkunde. NETWERK VERPLEEGKUNDE is ook vertegenwoordigd in de FRV en TCV. De voorbije weken werd hard gewerkt aan nieuwe verpleegkundige handelingen die voor (bachelor) verpleegkundige verantwoordelijk voor de algemene zorg leidt tot een nieuwe definitie. 

Nieuwe definitie van verpleegkunde
Het belangrijkste onderscheid met de huidige lijst verpleegkundige handelingen is de algemene toevoeging van:
  • de verpleegkundige diagnostiek en het bepalen van de te verstrekken verpleegkundige handelingen en zorg;
  • het voorschrijven van verpleegkundige zorg;
  • het coördineren van verpleegkundige zorg;
  • het delegeren van technisch verpleegkundige handelingen;
  • het toezicht op de uitvoering van gedelegeerde handelingen en zorg.

We stellen als NETWERK VERPLEEGKUNDE dat dit een nieuwe definitie is van verpleegkunde. Het staat los van verpleegkundige handelingen en groepeert verpleegkundigen vanuit alle sectoren – ook daar waar bijna geen verpleegkundige handelingen worden gesteld. Deze opsomming van 5 bijkomende nieuwe handelingen werd binnen de TCV reeds goedgekeurd in 2021 en nu in 2023 bekrachtigd in de FRV. We hopen dat minister Vandenbroucke spoedig uitvoering geeft aan dit advies.