Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Vier aangepaste functieomschrijvingen op komst

Via onderhoudsprocedure IFIC

In 2018 werd op federaal niveau het nieuwe verlonings- en  functieclassificatiesysteem IFIC in het leven geroepen voor menige federale gezondheidsinstellingen. Een jaar later volgden de Vlaamse zorginstellingen. Heel wat verpleegkundigen herkenden zich op dat moment niet in de functiebeschrijvingen, wat resulteerde in duizenden interne als externe beroepen van het zorgpersoneel. 
Op het NVKVV resulteerde zich dit in een actieve betrokkenheid van de werkgroepen NVKVV die aangepaste functieprofielen overmaakten aan het IFIC als het toenmalig kabinet van minister De Block. Ook werd een gezamenlijk dossier en visie uitgeschreven en verdedigd samen met de Franstalige (acn) en Duitstalige (KPVDB) collega's - lees hier. Deze overstijgt de verschillende zorginstellingen en specialisaties en lost aldus danig heel wat discussies op. Specialisaties voor verpleegkundigen moeten plaats- of dienstoverstijgend zijn.  

Brief van het IFIC aan NVKVV - Stand van zaken 
Goed nieuws dat de expertise NVKVV wordt erkend door het IFIC, alsook dat het IFIC haar werk- en communicatieprocedure heeft aangepast: oude functiebeschrijvingen zullen worden geschrapt, nieuwe worden in het leven geroepen en bestaande functies zullen worden herzien. Die nieuwe en herziene functiebeschrijvingen moeten de onderhoudsprocedure van het IFIC doorlopen. Die procedure startte in de herfst van 2019. Hiervoor zat het IFIC samen met o.a. beroepsorganisaties, zoals NVKVV en haar werkgroepen. Het gaf ons de kans om aan te geven wat belangrijk is voor verpleegkundigen en zo het IFIC waardevolle informatie te verschaffen. Wat volgde waren een reeks functies die prioritair behandeld moesten worden. Volledige lijst weerhouden eerste fase onderhoudsprocedure IFIC - KLIK HIER 

Voor verpleegkundige functies in de brede zin gaat het om: 
 • Verpleegkundige ziekenhuishygiënist 6162
 • Verpleegkundige intensieve neonatale zorgen 6169
 • Verpleegkunde pediatrie 6186
 • Technoloog medische beeldvorming - Verpleegkundigen medische beeldvorming 3471
 • Vroedkundige 6171
 • Vroedkundige post partum 6176
 • Zorgkundige ziekenhuis 6172
 • Zorgkundige in een psychiatrische eenheid/centrum 6272
 • Zorgkundige residentiële ouderenzorg 6372
 • Zorgkundige thuisverpleging 6472
 • Zorgkundige wijkgezondheidscentrum 6672


Wat nu? Onderhoudsprocedure en communicatiemomenten 

Het doel van de onderhoudsprocedure is om functiebeschrijvingen aan te passen aan de evoluties op het werkterrein. Daarom zijn alle elementen die verband houden met de taken van de functie relevant om te melden. Daarom voorziet de procedure een rechtstreekse en brede consultatie van de betrokken werknemers. Dit kan via een online bevraging zijn, maar ook aan de hand van rondetafelgesprekken. 

Daarnaast zijn ook twee communicatiemomenten met de betrokken beroepsorganisaties voorzien. Ook NVKVV haar werkgroepen zijn hiervoor uitgenodigd en zullen hun expertise delen voor de zuiver verpleegkundige functies. Tijdens een eerste moment op het terrein wordt de nodige documentatie voorzien zodat het IFIC de beschrijving op een optimale manier kan opmaken. Na onderzoek op het terrein kunnen beroepsorganisaties feedback geven op de voorontwerpen vooraleer ze gefinaliseerd worden.  


Overzicht hierna volgende stappen

Als deze eerste fase is afgerond, zullen de komende weken onderhoudswerken plaatsvinden. Dit volgens een nieuwe procedure, onderhandeld door de beroepsorganisaties en sociale partners, zodat de betrokken beroepen geen hinder ondervinden. KLIK hier voor het volledige stappenplan p3 en p4. 

Dringend werk maken van een herziening van alle functieprofielen in IFIC
We blijven als NVKVV ijveren voor een volledige herziening van de functieprofielen in IFIC. Ook de herziening van de andere profielen mag niet lang meer op zich laten wachten. Het NVKVV en haar werkgroepen zullen als beroepsorganisatie steeds in dialoog blijven gaan met IFIC en deelnemen aan de onderhoudsmomenten om zo de belangen van alle verpleegkundigen te blijven behartigen.