Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Kritieke diensten vragen spreiding

Bescherm hen tegen mentale en fysieke uitputting

Geachte minister De Block,

Zorgen dat verpleegkundigen, samen met de andere zorgcollega’s, op de kritieke diensten deze immense psychische en fysische werkdruk zolang mogelijk aankunnen, is cruciaal tijdens deze coronacrisis.

De verpleegkundigen op kritieke diensten vragen expliciet naar een evenredige spreiding van Covid-19 patiënten binnen de aangesloten ziekenhuizen per netwerk en indien nodig daarbuiten. Dat in het belang van hun algemene gezondheid en welbevinden én bijgevolg ook van de gezondheid en welbevinden van onze samenleving. Daarnaast is het inzetten van zoveel mogelijk specialistische opgeleide verpleegkundigen een prioriteit.

Momenten van crisis leiden naar doelbewuste keuzes en noodzakelijke oplossingen. Alleen mogen die de realiteit van het werkveld niet uit de weg gaan. Het creëren van bijkomende beddencapaciteit intensieve zorgen binnen een zorginstelling creëert niet automatisch voldoende hiertoe gespecialiseerde opgeleide verpleegkundigen om die zorg optimaal en kwaliteitsvol op te nemen. Gezien de vaststelling dat geografisch de zuigkracht van Covid-19 patiënten per ziekenhuis sterk verschilt en het totale aantal beschikbare bedden intensieve zorgen voldoende toereikend is[1], is de expliciete vraag naar evenredige spreiding terecht.

Sommige diensten intensieve zorgen ervaren een bijzonder hoge werkdruk en andere diensten slagen vlot in het beheersen van de zorgvraag. Verpleegkundigen wensen collegiaal solidair te zijn en tegelijkertijd kwaliteitsvolle zorg voor iedere patiënt te waarborgen. Nergens beter dan in hun eigen thuishaven zijn zij hiertoe opgeleid en staan zij de klok rond paraat.  

De vroegtijdige maatregelen en het accurate beleid zijn door de ziekenhuizen bijzonder goed opgevolgd en uitgevoerd, waarvoor onze bijzondere appreciatie. De komende dagen verwacht men een toename van het aantal Covid-19 patiënten. We hopen dat er gevolg zal worden gegeven aan deze brief en zodoende patiënten waar mogelijk worden doorverwezen en de samenwerking tussen ziekenhuizen wordt versterkt. 

We zijn steeds bereid verdere toelichting te geven.

Met oprechte dank,

Bart Rens                                               Door Lauwaert                         Brecht Serraes

Voorzitter Werkgroep                             Voorzitter VVVS                        Voorzitter VVIZV

kritieke diensten NVKVV           

Raadpleeg hier de brief.