Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Indexering budget thuisverpleging 2020

Voor nieuwe zorginitiatieven wel nog steeds geen geld voorzien

De overheid voorziet in haar begroting voor 2020 een bedrag van bijna 1,7 miljard euro (1.693.222.000€) voor de thuisverpleging. De honoraria worden vanaf 1 januari 2020 met 1,95% lineair geïndexeerd. Kostenbesparende maatregelen zijn niet voorzien, maar tegelijkertijd is er opnieuw geen budget voorzien voor nieuwe zorgnoden. Daarmee komt de overheid nog altijd niet tegemoet aan de vraag van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen om bijvoorbeeld preventieve huisbezoeken mogelijk te maken bij kwetsbare patiënten in de thuisverpleging. 

De voorbije jaren werd een groeipad voorzien in het budget van de thuisverpleging. Als gevolg van de maatregelen om misbruik te voorkomen (beperkte geldigheid Katz-score, het inlezen van de e-ID, het afleveren van het bewijsstuk) stegen de uitgaven van het RIZIV voor de zorg door thuisverpleegkundigen minder snel dan men had voorzien. 

Ook de schaarste aan verpleegkundigen noopte de sector om na te denken over doelmatige en maatschappelijk verantwoorde zorg: Welke bezoeken zijn noodzakelijk? In welke mate kunnen we zelfzorg stimuleren of mantelzorg inschakelen? De niet-gespendeerde overschotten van het voorziene budget werden in de voorbije jaren niet bestemd voor nieuwe zorginitiatieven in de thuisverpleging. Ook in 2020 is het zeer waarschijnlijk dat er weer een overschot ontstaat, maar de overheid gaat nog niet het engagement aan om het niet-gespendeerde budget (gedeeltelijk) te besteden aan nieuwe zorginitiatieven. Dat blijft een aandachtspunt voor de Werkgroep Thuisverpleegkunde NVKVV (zelfstandigen en in dienstverband). 

De nieuwe tarieven worden bekendgemaakt op de website van het RIZIV.