Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

TCV en FRV zouden samenvloeien

Nieuw wetsontwerp op komst

Vandaag volgende HIER een schrijven vanuit de Federale Overheidsdienst Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening gericht aan de technische commissies voor verpleegkunde (TCV) en paramedische beroepen. 

Zo wordt er op heden aan een wetsontwerp gewerkt dat de taken van de technische commissies zal integreren in de federale raden. Deze aanpassing moet een betere samenhang mogelijk maken tussen de uitoefening van een beroep, de vereiste kwalificaties en de handelingen binnen dat beroep. De taken van de technische commissies zijn echter zeer specifiek. Deze zouden volgends het wetsontwerp kunnen worden geïntegreerd in de federale raden via een permanente werkgroep. Verder blijven de leden van de technische commissies verkozen en benoemd via dezelfde aanwervingskanalen als voor de federale raden. 

De integratie van de taken van de technische commissies in de federale raden zou volgends de FOD verschillende voordelen hebben:
  • Ten eerste zal het gemakkelijker worden om leden te werven. Het is soms erg moeilijk om leden te werven voor de adviesorganen en de werkzaamheden van deze organen werden vaak uitgesteld bij gebrek aan kandidaten.
  • Wat efficiëntie betreft, zal deze samenvoeging van taken ook tijd besparen bij het mobiliseren van één enkel adviesorgaan in geval van nood en geconsolideerde adviezen zullen niet langer nodig zijn, waardoor tijd wordt bespaard bij het verwerken van aanvragen. 
  • Ten slotte zullen de leden een betere multidisciplinaire kennis hebben van zowel de uitoefening van het beroep als de technische aspecten ervan.

Het NETWERK VERPLEEGKUNDE zal het wetsontwerp verder bespreken in de juridische adviesgroep van het NETWERK VERPLEEGKUNDE.