Colloquium ICT4care 07/03/2024 - Ticket gesponsord door firma
Gegevens van de sponsorende firma
Noteer hier het firmanummer en de firmanaam van het bedrijf dat u een toegangsticket voor het colloquium ICT4care heeft aangeboden.
Op die manier kunnen wij verifiëren van welk bedrijf u het toegangsticket heeft ontvangen.
Firma nummer*:
Firma naam*:
Gegevens van de deelnemer
Voornaam deelnemer*:
Naam deelnemer*:
Professionele contactgegevens
Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving op het e-mailadres dat je hieronder inbrengt.
Naam instelling*:
Functie (bij de instelling) *:
Functie van de dag *:
Adres (straat + nr + bus)*:
Postcode* + Gemeente*:
Land:
E-mail*:
Tel*:
BTW:
Bedrijfstype* :
Evenement
Noteer dat u van dit gratis ticket enkel gebruik kan maken als u niet eerder bent ingeschreven via de website van ICT4care.
Mocht dit wel het geval zijn kan u deze inschrijving niet afwerken en neemt u best contact met administratie@netwerkverpleegkunde.be
Gelieve bij gelijklopende sessies maar één keuze aan te duiden.
--Maak je keuze--
27ste Colloquuim ICT4Care op 07/03/2024 van 08:30 tot 17:45
 
--Maak je keuze--
Voormiddagprogramma
 
--Maak je keuze--
Namiddagprogramma
 
Verificatie akkoord gratis of gesponsord ticket
Om te kunnen verifiëren als dit ticket effectief een 'gratis' of 'gesponsord' ticket is wensen wij ter verificatie te vragen om onderstaande controlevragen nog even te beantwoorden.
Noteer hier nogmaals het firmanummer van het bedrijf dat u het toegangsticket schenkt.
Firma nummer*:
Noteer hier de naam en voornaam van de contactpersoon (en de naam van het bedrijf) die u het toegangsticket heeft aangeboden.
Naam van de contactpersoon en naam bedrijf.*:
GDPR vragen
--Maak je keuze--
Uw gegevens kunnen gebruikt worden vanuit ICT4care & Netwerk Verpleegkunde voor mailing met gelijkaardige doeleinden en worden NIET doorgegeven of verkocht aan derden. Indien NIET akkoord gelieve te wijzigen.
 
De deelnemerslijsten worden via de ICT4careApp of het digitaal platform enkel ter beschikking gesteld voor de ingeschreven deelnemers aan het colloquium ICT4care met naam, voornaam, functie, instelling, gemeente instelling. Indien NIET akkoord, gelieve te wijzigen.
 
Naam, voornaam, functie, instelling, gemeente instelling en mailadres mogen aan de sprekers (of aan de contactpersoon van het bedrijf dat de spreker heeft uitgenodigd) van de sessies waarvoor je was ingeschreven, bezorgd worden indien daarom gevraagd wordt. Indien NIET akkoord, gelieve te wijzigen.
Opmerkingen
Dit bedrag wordt betaald door:
 
* Gelieve slechts éénmaal te klikken totdat u een bevestigingscherm krijgt van je inschrijving.
Heb je nog vragen/problemen met betrekking tot je inschrijving, stuur dan een mail naar: administratie@netwerkverpleegkunde.be