Alle
Terug

Studiedag 'IT voor niet ICT-ers'


Programma 'IT voor niet ICT-ers'

FYSIEK

08.00u Inschrijvingen en ontvangst met koffie/thee
09.00u Verwelkoming: Dhr. E. Vande Walle, voorzitter Werkgroep ICT4Care Netwerk Verpleegkunde

ICT voor niet ICT’ers - deel 1 - Dhr. Hans Van Daele, Enterprise Architect
De (r)evolutie van IT & de uitdagingen voor IT 
 • De historiek van IT 
 • Nieuwe technologieën: digitale transformatie
  • Mobiele toepassingen
  • Internet of things
  • Cloudcomputing
  • Cybersecurity
  • Artificiële Intelligentie & Big Data
  • Robotics 
 • Digitale transformatie en uitdagingen voor IT 

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking 

De bouwstenen van IT – IT-architectuur – Deel 1
 • Business en IT-architectuur 
 • IT in zeven lagen
  • Bedrijfstoepassingen
  • Software programmatie
  • Integratie technologie 
  • Data en databeheer 

Middaglunch, bezoek aan standen en netwerking 

Vernieuwde opleiding ICT4care - Dhr. Filip Vandaele, lid werkgroep ICT4Care Netwerk Verpleegkunde

ICT voor niet ICT’ers - deel 2 - Dhr. Hans Van Daele, Enterprise Architect
 • De bouwstenen van IT – IT-architectuur – Deel 2
  • Operating systemen
  • Hardware 
  • Servers en netwerken 

Koffiepauze, bezoek aan standen en netwerking 

Organisatie, rollen en processen – hoe samenwerken met IT 
 • Brugfuncties (proceseigenaar, business analist, functioneel analist, product owner, applicatiebeheerder,
          service manager, project manager …) 
 • Een paar processen in detail: 
  • Innovatie: minimal viable product, proof of concept … 
  • Beheren van vereisten 
  • Uitvoeren van projecten: agile vs projectmanagement 
  • Softwareontwikkeling 
  • Werken met externe leveranciers

16.50u: Afsluiting


De fysieke deelname:
 volgens jou gekozen studiedag + catering + attestering (opgelet beperkt aantal deelnemers worden
 toegelaten): volgens inschrijving (zie infopagina Praktische informatie: rubriek 1 en 2 - Inschrijvingen);
 
 Toegangsprijzen studiedag:

Leden Netwerk Verpleegkunde:  81 euro
Niet-leden Netwerk Verpleegkunde: 111 euro
Student-leden Netwerk Verpleegkunde:  72 euro
Student-niet-leden Netwerk Verpleegkunde:      92 euro

Nota: onder student-leden/student-niet-leden verstaan we studenten die niet werkzaam zijn (onbezoldigd).