Alle
Terug

Studiedag Kinderobesitas i.s.m. AZN


Studiedag Kinderobesitas: een complex probleem

Organisatie: Netwerk Waasland i.s.m. VITAZ

Maandag 21 maart 2022 - 9u.-17u.
Campus Odisee/Sint-Carolus, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas

Gewichtsproblemen komen steeds meer voor in onze huidige maatschappij. 
Niet alleen bij volwassenen, ook bij jongeren en kinderen neemt overgewicht toe. 
Obesitas bij kinderen is een veel voorkomend probleem dat vaak laattijdig 
wordt vastgesteld. Het vergt een multifactoriële aanpak waarbij een 
gestructureerde behandeling enerzijds en follow up anderzijds noodzakelijk 
zijn. Bovendien is de medewerking van de ouders een must! 
Obesitas kan op langere termijn verschillende ernstige medische maar ook 
psychische en sociale gevolgen hebben. Om het probleem van chronisch 
overgewicht aan te pakken is ingrijpen noodzakelijk, het groeit er niet uit! 
Samen met enkele experts uit het werkveld willen we jullie als zorgverlener 
meenemen in dit complex probleem. Naast een theoretisch kader rond 
kinderobesitas willen we enkele handvaten meegeven rond preventie, 
behandeling, communicatie rond deze materie. We gaan dieper in op het 
‘ALLES’-principe van Eetexpert en hoe we jongeren en ouders kunnen 
motiveren. Een breder kader en verschillende zorgpartners om dit complex 
probleem in goede banen te leiden is aangewezen. De jongeren en ouders 
kunnen dit niet alleen daarom zijn er tal van plaatselijke initiatieven die 
ondersteuning willen bieden. 
Jullie zijn allen van harte welkom op deze boeiende dag.

Inleiding: Henk Cuvelier (voorzitter NVKVV, verpleegkundig en paramedisch directeur VITAZ) 

An Vandeputte (Eetexpert):
Net zoals we allen moeten leren slapen, leren werken, moeten we ook leren eten. Dat opgroeiend eetgedrag is het vertrekpunt van deze dag. Wat zijn normale groeihobbels in het leren eten en wanneer spreken we van probleemgedrag ? In deze lezing krijgen verpleegkundigen kapstokken en praktische tools voor hun gesprekken aan de weegschaal: Welke nieuwe inzichten zijn er bij obesitas? Hoe kan de verpleegkundige invoegen, ernst inschatten, motiveren en toe leiden tot gepaste hulp?

Middag pauze 12:30-13:30u. Graag nodigen we u uit voor een warme maaltijd in de cafeteria van Odisee. 

Nathalie Vets (Diëtiste/voedingsdeskundige)
Kom je in aanraking met een kind/jongere met overgewicht? Wil je helpen?
Verruim je blik en doe de ALLES-check van EETExpert … Zo krijg je meer handvatten om een opening te vinden om samen met het kind/jongere en het gezin aan de slag te gaan, vanuit hun vraag, concreet en stap voor stap.
De kapstokken om te praten over een gezond eetpatroon zijn de 4 G’s en dat is meer dan alleen wat je eet … Gezonde eetgewoonten moet je leren. Net als de 4 G's kan de regel van de gedeeltelijke verantwoordelijkheid ouders al heel wat houvast bieden hierbij.

Eline De Keulenaer (Stad Sint-Niklaas, welzijnshuis):
In 2019 startte de stad samen met partners als de CLB's, Logo-Waasland vzw, WGC De Vlier, AZ Nikolaas, huisartsen, diëtisten en met advies van Eetexpert het project "kinderen en jongeren met overgewicht" op. Na een coronapauze neemt de stad graag terug de regisseursrol in handen van het preventieve luik van dit project. De focus ligt immers niet op gewicht maar op een gezonde leefstijl. Die is ook voor kinderen zonder overgewicht belangrijk. Op basis van het ALLES-principe stelt de stad een aantal concrete mogelijkheden en acties rond gezonde voeding, beweging, mentale weerbaarheid, emoties hanteren en goed slapen voor kinderen, jongeren en hun omgeving voor.

Dr. Covents (VITAZ, kinderarts)
In maart 2021 werd in AZ Nikolaas gestart met een ambulant programma voor kinderen met overgewicht: Upgreat!. Het betreft een multidisciplinaire samenwerking tussen pediaters, kinesisten en fysiotherapeuten, diëtisten en kinderpsycholoog. Het programma werd kleinschalig gestart met als doelgroep kinderen en jongeren tussen 10-16 jaar met overgewicht. Hoe zijn de ervaringen na het eerste jaar van dit project?

Ann Tanghe (stafmedewerker directie Zeepreventorium)
Het Zeepreventorium De Haan is een medisch Pediatrisch Revalidatiecentrum voor diverse chronische, pediatrische aandoeningen. Zo worden onder meer al ruim 25 jaar kinderen en jongeren die lijden aan extreme obesitas én hun context geholpen naar een gezondere levensstijl. Hoewel sinds 1997 obesitas door de WHO erkend wordt als een chronische ziekte, ervaarde de setting tekortkomingen in het zorgcontinuüm voor deze kinderen en jongeren. In 2020 leidde dit tot het introduceren van een conceptnota met een zorgmodel waarin de verschillende zorglijnen in het Belgisch gezondheidszorgsysteem beter op elkaar afgestemd worden met als doel deze kinderen, jongeren en hun context langdurig en op de meest aangewezen zorglijn de hulp te bieden die ze nodig hebben.

Inschrijvingen en praktische info:

Inschrijvingen:
Medewerkers VITAZ:
Inschrijven via HR@saga

Andere geïnteresseerden + studenten:
Inschrijven via de website van het NVKVV: www.nvkvv.be > vormingen/studiedag Kinderobesitas. 
Controleer zeker altijd uw mailadres op juistheid.

Betaling: We verwachten uw betaling ten laatste 7 dagen voor de start van de studiedag.
Wanneer u één maand of langer voor de start van de opleiding uw deelname annuleert, rekenen we een administratieve kost van 25,00 
EUR aan. Bij annulering minder dan een maand voor de start van de opleiding, rekenen we de helft van het inschrijvingsgeld aan. Bij 
annulatie minder dan twee weken voor de start van de opleiding blijft u ons het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.
Elke annulering of wijziging stuurt u via e-mail naar j.smeets@nvkvv.be<mailto:j.smeets@nvkvv.be>.
Niet aangemelde afwezigheid op het event geeft geen recht op terugbetaling, het is echter wel toegestaan de deelnemer(s) te vervangen.

Onder de huidige omstandigheden is vooraf inschrijven verplicht. Plaatsen zijn beperkt. 

Er wordt een warme maaltijd voorzien. Graag op voorhand allergenen of vegetarische schotel doorgeven. 

Attesten zullen na de studiedag digitaal worden bezorgd.

PRAKTISCHE INFORMATIE 
Afhankelijk van de corona maatregelen die op dat moment gelden kan de studiedag uitgesteld worden. 
 
Prijs studiedag
Leden: € 75,00
Niet-leden: € 95,00
Studenten: € 30,00
 
Waar 
Campus Odisee/Sint-Carolus
Hospitaalstraat 23
9100 Sint-Niklaas
 
mail: nvkvv.waasland@gmail.com