Adviescomité verdiepende stage (4de jaar)

In 2019 werd door de Vlaamse Zorgambassadeur Lon Holtzer een adviescomité verdiepende stage opgestart. NETWERK VERPLEEGKUNDE kreeg hier een vertegenwoordiging, naast deze van de AUVB, de hogescholen en de werkgeversorganisaties. Een oproep naar al de leden NETWERK VERPLEEGKUNDE leidde tot een projectwerkgroep NETWERK VERPLEEGKUNDE verdiepende stage en een gemeenschappelijk advies dat door de gemandateerden NETWERK VERPLEEGKUNDE in dit adviescomité worden uitgedragen. 

Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Greet CROENEN
Mandataris

Lid Adviescomité verdiepende stage verpleegkunde - Lid werkgroep directies en geestelijke gezondheidszorg NVKVV. PROFESSIONEEL : Directeur Patiëntenzorg Medisch Centrum Sint Jozef Munsterbilzen

Nieuws