FOD : Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV)

De FRV geeft een stem aan ALLE verpleegkundigen, ongeacht het opleidingsniveau.


FOD : Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV)

De Federale Raad voor Verpleegkunde is een adviesraad voor de overheid over verpleegkunde met Franstalige, Duitstalige en Nederlandstalige vertegenwoordigers. Het bestaat uit 12 algemene verpleegkundigen (HBO5, bachelor en master verpleegkundigen) en 12 verpleegkundigen met een BBT of BBK, 4 zorgkundigen, 6 artsen, 3 ambtenaren uit het onderwijs en een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid. Elk lid heeft een plaatsvervanger. De FRV vergadert elke 2 maanden in Brussel.

Het NETWERK VERPLEEGKUNDE vertegenwoordigt sinds de jaren '70 verpleegkundigen in deze raad en geeft een stem aan ALLE verpleegkundigen, ongeacht het opleidingsniveau. Het NETWERK VERPLEEGKUNDE maakt geen onderscheid tussen zijn leden die een master, een bachelor of een HBO5-opleiding achter de rug hebben. Verpleegkundigen zijn verpleegkundigen: alle leden van het NETWERK VERPLEEGKUNDE dragen dezelfde beroepstitel. 

Net als andere Franstalige collega's HBO5-verpleegkundigen, oefent ook NETWERK VERPLEEGKUNDE-lid en HBO5-verpleegkundige Johan Charles een mandaat uit in de FRV: “In 2017 heb ik er uitdrukkelijk voor gekozen de groep HBO5-verpleegkundigen zichtbaar te vertegenwoordigen in de Federale Raad. Mijn eerste focus ligt op het verzekeren dat alle huidige HBO5-verpleegkundigen nooit hun titel van verpleegkundige zullen verliezen, naast de garantie dat iedere zorgprofessional een volwaardige plek binnen de zorg kan opnemen."

Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Diego BACKAERT
Mandataris

Federale Raad voor Verpleegkunde: Diabetes - RIZIV: Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk) - Federatie Vrije Beroepen (UNIZO) Raad van Bestuur en Algemene vergadering - Lid werkgroep diabetes en thuisverpleegkundigen. PROFESSIONEEL : Interdisciplinair wondzorgcentrum - Wondzorgadvies - Groep Backaert Gespecialiseerde Thuisverpleging - Diabeteseducaties

Bekijk profiel
Els BROECKX
Mandataris

Lid Federale Raad voor Verpleegkunde: Diabetes - Lid werkgroep diabetesverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Stafmedewerker diabeteszorg en diabetesverpleegkundige Wit-Gele Kruis van Antwerpen

Bekijk profiel
Mieke CAELEN
Mandataris

Federale Raad voor Verpleegkunde: Pediatrie - Lid werkgroep kinderverpleegkundigen. PROFESSIONEEL : Neonatal Intensive Care Nurse bij Máxima MC

Nieuws