RIZIV - Thuisverpleegkundigen

Voor thuisverpleegkundigen tewerkgesteld als zelfstandige of in dienstverband.


RIZIV - Thuisverpleegkundigen

Het RIZIV of het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering is een federale instelling binnen de sociale zekerheid. Ze staat ervoor in dat iedere verzekerde ongeacht zijn situatie effectief toegang heeft tot en vergoed wordt voor de nodige kwalitatieve geneeskundige zorgen, dat die doeltreffend zijn en in overeenstemming met de tariefafspraken. Ze zorgt voor een adequaat vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid of ouderschap voor alle verzekerde werknemers en zelfstandigen en voor reële kansen op re-integratie na een arbeidsongeschiktheid. Een verzekerde is iedere Belg die bijdragen voor sociale zekerheid betaalt, zowel werknemers als zelfstandigen.

In 2014 blies het RIZIV 50 kaarsen uit, ook het NETWERK VERPLEEGKUNDE heeft sinds die periode een vertegenwoordiging voor thuisverpleegkundigen (in dienstverband als zelfstandigen) en verdedigt op die manier de voorstellen en afspraken van de leden uit de werkgroep thuisverpleegkundigen NETWERK VERPLEEGKUNDE. Het RIZIV kent verschillende commissies en raden, de RIZIV-structuur kan je hier raadplegen. 

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u het RIZIV administratief team contacteren:
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Diego BACKAERT
Mandataris

Federale Raad voor Verpleegkunde: Diabetes - RIZIV: Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk) - Federatie Vrije Beroepen (UNIZO) Raad van Bestuur en Algemene vergadering - Lid werkgroep diabetes en thuisverpleegkundigen. PROFESSIONEEL : Interdisciplinair wondzorgcentrum - Wondzorgadvies - Groep Backaert Gespecialiseerde Thuisverpleging - Diabeteseducaties

Bekijk profiel
SAM CORDYN
Mandataris

Lid Raad van Bestuur - Lid Federale Raad voor Verpleegkunde: algemene VPK - RIZIV: Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk) - EBPnet adviesraad en Raad van Bestuur - Lid juridische adviesgroep. PROFESSIONEEL : Beleidsmedewerker Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Bekijk profiel
Kristel DE VLIEGHER
Mandataris

Erkenningscommissie Verpleegkunde: Afdeling Zorgkundige - RIZIV : Technische Raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen. PROFESSIONEEL : Diensthoofd Verpleegkundig Departement Wit-Gele Kruis van Vlaanderen

Nieuws