Federaal Kenniscentrum (KCE)


Federaal Kenniscentrum (KCE)

Het KCE is een onafhankelijke onderzoeksinstelling die wetenschappelijke adviezen verleent over onderwerpen m.b.t. gezondheidszorg. Deze studieonderwerpen worden meestal voorgesteld door de overheid (de minister van Volksgezondheid, het RIZIV, de FOD Volksgezondheid), universiteiten, beroepsorganisaties, enz.

Verpleegkundigen zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur van het KCE en worden regelmatig als stakeholder of expert uitgenodigd bij het inhoudelijk tot stand komen van het rapport. 

Raadpleeg alle rapporten en meer op de webiste van het KCE. 

Nieuws