Werkgroepen
Terug

Hoofdverpleegkundigen

De werkgroep groepeert leidinggevenden (hoofdverpleegkundigen, middenkaders in lijn) van alle zorginstellingen zowel de woonzorgcentra, de thuiszorg als psychiatrische en ziekenhuisdiensten. De werkgroep creëert overlegmomenten waarin ze het leidinggeven en de organisatie van een verpleegafdeling in al zijn aspecten bespreekt. Ze wilt intercollegiale intervisie- en reflectiemomenten, een wederzijdse verruiming en verrijking en deel uitmaken van een professioneel netwerk, aanbieden.


Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Bram CLAEYS
Voorzitter

Zorgmanager bij AZ Groeninge

Bekijk profiel
Katia BLANCKAERT
Werkgroeplid

Adjunct-hoofdverpleegkundige en kwaliteitsco÷rdinator medische oncologie UZ Gent

Bekijk profiel
Gerleen DE GREEF
Werkgroeplid

Hoofdverpleegkundige mobiele equipe bij Revalidatieziekenhuis Inkendaal

Bekijk profiel
Rita DE LAAT
Werkgroeplid

Zorgmanager H. Hart Ziekenhuis - Leuven

Bekijk profiel
WILLEM HUYST
Werkgroeplid

Afdelingsverantwoordelijke / Regio manager - Wit Gele Kruis West-Vlaanderen - Brugge Urgentieverpleegkundige Spoedgevallen/MUG/112

Bekijk profiel
Anke KERHOFS
Werkgroeplid

Hoofdverpleegkundige geriatrie GZA ziekenhuizen

Bekijk profiel
Pieter VERGAERT
Werkgroeplid

Zorgmanager AZ Sint-Elisabeth - Zottegem

Bekijk profiel
Matthias VERSTRYNGE
Werkgroeplid

Hoofdverpleegkundige en paramedisch co÷rdinator IKG AZ Maria Middelares Gent

Bekijk profiel
Matthias VERVAEKE
Werkgroeplid

Hoofdverpleegkundige bij X-Care in motion werkzaam in sint Lucas Brugge als adjunct hoofdvpk intensieve zorgen

Bekijk profiel
Gino WELVAERT
Werkgroeplid

Diensthoofd woonafdeling - WZC De Refuge vzw - Gent

Nieuws