Werkgroepen
Terug

Diabetesverpleegkundigen

De werkgroep diabetesverpleegkundigen bestaat uit vrijwillige medewerkers (diabetesverpleegkundigen en verpleegkundige-diabeteseducatoren) die de opleiding gestart of gefinaliseerd hebben. Naast deze deelnemers kan de werkgroep advies inwinnen bij een breed uitgebouwd netwerk van artsen, podologen, diëtisten en andere zorgprofessionals die expertise vergaard hebben in diabeteszorg.

Via de werkgroep worden door gemandateerden NETWERK VERPLEEGKUNDE adviezen geformuleerd of afgetoetst die verder vorm krijgen in de erkenningscommissies, de Federale Raad voor Verpleegkunde en het RIZIV

Ook het aanbieden van kwaliteitsvolle en actuele vormingen gaat de werkgroep diabetesverpleegkundigen niet uit de weg. Samen leiden inspanningen tot het tweedaagse Diabetessymposium - ICC Gent en een studiedag tijdens de Week van de verpleegkunde - Kursaal Oostende

Lees meer over de werkgroepen en bekijk de foto's in het jaarverslag.

Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Eefje VAN NULAND
Voorzitter

Bekijk profiel
Diego BACKAERT
Secretaris

Federale Raad voor Verpleegkunde: Diabetes - RIZIV: Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (Kamer van beroep vpk) - Federatie Vrije Beroepen (UNIZO) Raad van Bestuur en Algemene vergadering - Lid Raad van Bestuur NVKVV - Lid werkgroep diabetes en thuisverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Interdisciplinair wondzorgcentrum - Wondzorgadvies - Groep Backaert Gespecialiseerde Thuisverpleging - Diabeteseducaties

Bekijk profiel
Martine BECKX
Werkgroeplid

Bekijk profiel
Els BROECKX
Werkgroeplid

Lid Federale Raad voor Verpleegkunde: Diabetes - Lid werkgroep diabetesverpleegkundigen NVKVV. PROFESSIONEEL : Stafmedewerker diabeteszorg en diabetesverpleegkundige Wit-Gele Kruis van Antwerpen

Bekijk profiel
Marc CHRISTIAENS
Werkgroeplid

Verpleegexpert diabetes Wit-Gele-Kruis West Vlaanderen

Bekijk profiel
Sylvie DEHOUCK
Werkgroeplid

Bekijk profiel
Marleen DE POVER
Werkgroeplid

Voorzitter werkgroep diabetesverpleegkundige tot mei 2020 - CoŲrdinator diabetessymposium. PROFESSIONEEL : Project Manager Diabetes Care

Bekijk profiel
Emily SUY
Werkgroeplid

Lid Erkenningscommissie Verpleegkunde: Afdeling Diabetologie PROFESSIONEEL: Docent Arteveldehogeschool

Bekijk profiel
Julie VANDERLINDEN
Werkgroeplid

Verpleegkundige, referentie wondzorg, podoloog en gezondheidswetenschapper Public Health Scientist KULeuven Docent-onderzoeker gezondheidszorg Hogeschool Odisee

Bekijk profiel
Marleen VAN BAEL
Werkgroeplid

Domeinverantwoordelijke diabetes en verpleegkundig stafmedewerker Wit-Gele Kruis Vlaams Brabant

Bekijk profiel
Linda VAN HIMME
Werkgroeplid

Verpleegkundig diabeteseducator Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

Bekijk profiel
Kristine VERELST
Werkgroeplid

Nieuws