Werkgroepen
Terug

Projectgroep IFIC

Vanuit een professionele en respectvolle benadering werden door de werkgroepen NETWERK VERPLEEGKUNDE de IFIC functieprofielen (bestaande en nieuwe) sterk inhoudelijk opgemaakt of bijgewerkt. Deze werden vervolgens aan de leden NETWERK VERPLEEGKUNDE ter beschikking gesteld en door hen gebruikt om in 2018 en 2019 zowel intern als extern beroep aan te tekenen. Deze functieprofielen werden in alle transparantie ook per aangetekend schrijven overgemaakt aan IFIC en de bevoegde minister De Block.

De invoering in 2011 van premies bij het behalen van een BBK en BBT maakten onderdeel uit van het attractiviteitsplan verpleegkunde. We blijven hangen in de discussie met het beleid of deze maatregel al dan niet tot meer verpleegkundigen heeft geleid. Hier zijn namelijk geen cijfers over beschikbaar.

Wat echter in deze discussie verloren gaat zijn de vormingsuren, de specialisaties, die deze verpleegkundigen zich eigen hebben gemaakt. Door deze inspanningen beogen verpleegkundigen de kwaliteit van zorg te verhogen. Indien men de meerwaarde van deze bijkomende vormingsuren (BBT en BBK) in vraag stelt, dienen de vertegenwoordigers van IFIC zichzelf, alsook de toekomstige kwaliteit van de gezondheidzorg serieus in vraag te stellen.

NETWERK VERPLEEGKUNDE werd in juni 2019 uitgenodigd op de onderzoekscommissie IFIC (enkel werkgeversorganisaties - vakbonden) en formuleerde hiervoor een gezamenlijk advies met KPVDB en acn,  de Duitstalige en Franstalige partnerorganisatie.

Leden Netwerk Verpleegkunde
Bekijk profiel
Koen BALCAEN
Werkgroeplid

Lid Federale Raad Ziekenhuisvoorzieningen: financiering (FRZV) - Voorzitter werkgroep directies - Tot mei 2020 algemeen voorzitter. PROFESSIONEEL : CNO KULeuven UZ Leuven

Bekijk profiel
Susan BROEKMANS
Werkgroeplid

Verpleegkundig pijnspecialist UZ Leuven

Bekijk profiel
Annelies CATOOR
Werkgroeplid

Zorgmanager, AZ Sint-Lucas Brugge Voorzitter werkgroep infectiebeheersing NVKVV. PROFESSIONEEL: Verpleegkundig ziekenhuishygienist Sint Lucas Brugge

Nieuws