Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Vlaamse regering maakt 577 miljoen euro per jaar vrij

Een goede eerste stap

577 miljoen euro in Vlaanderen voor betere verloning en arbeidsomstandigheden 
De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD hebben op 25 juni 2020 in het Vlaams Parlement een voorstel voor het Vlaamse zorgpersoneel weggestemd. Hun redenering was dat ze vooral de structurele financiering van de zorg wilden verbeteren. Een concrete invulling van deze structurele hervorming werd vandaag gestemd in het Vlaamse parlement waardoor structureel jaarlijks 577 miljoen euro wordt vrijgemaakt. Deze gelden zijn voorzien voor een loonsverhoging tot 6 % (412 miljoen euro) en 165 miljoen euro voor verbetering arbeidsomstandigheden zoals extra personeel en opleiding. Bron VRT.  

Toenemend loonverschil moet blijvend stoppen 
Iedere verpleegkundige zet zich, ongeacht de plaats van tewerkstelling, in voor een kwaliteitsvolle zorgverlening aan alle zorgvragers. Door de versnipperde financieringsbronnen is de verloning van verpleegkundigen afhankelijk van de zorginstelling of het statuut waar(onder) hij of zij werkt. Deze financieringsbron kan de Vlaamse overheid, de federale overheid of het RIZIV (voor zelfstandigen) zijn, maar ook  de gewesten. Bovendien wordt een onderscheid gemaakt tussen de openbare en privésectoren.  
Dit alles ligt aan de basis van een complex verhaal, dat onder andere door de nieuwe coronatoeslagen nog complexer wordt. Het geeft verpleegkundigen kopzorgen, terwijl dat geen bekommernis zou mogen zijn in het werkveld. Daarom wil het NVKVV een voortrekkersrol vervullen om samen met andere pleitbezorgers zoals de vakbonden en Zorgnet-ICURO het toenemende loonverschil tussen de Vlaams en federaal gefinancierde zorginstellingen te blijven aankaarten en blijvend structureel op te lossen voor verpleegkundigen. 

Ongelijk verloningsmodel creëert ongelijke aantrekkingskracht en een diepgeworteld ongenoegen  
“Het is al jarenlang een uitdaging om de Vlaamse zorginstellingen aantrekkelijk te houden. De maatregelen die alleen het zorgpersoneel in de federale zorginstellingen een extra vergoeding bieden, dragen hier niet bepaald toe bij. De verschillende extralegale voordelen die in vele ziekenhuizen worden gegeven, maken het voor de Vlaamse zorginstellingen al jaren moeilijker om voldoende sterke profielen aan te trekken.” Ellen De Wandeler, algemeen coördinator NVKVV. “Daar kwamen tot vandaag nog de coronatoeslagen en de verdere uitrol van IFIC bij. Deze situatie was onhoudbaar voor de verpleegkundigen in Vlaamse zorginstellingen. Bovendien voelen zij zich – terecht! – niet erkend. De beslissing vandaag van de Vlaamse overheid om 577 miljoen euro structureel vrij te maken komt dan ook geen seconde te vroeg." 

Het NVKVV vraagt als generalistische beroepsorganisatie voor alle verpleegkundigen dringend een gelijktijdige en gelijkmatige uitrol van het verloningsmodel als coronatoeslag, ongeacht de financieringsbron. Het kijkt uit naar de invoering van de structurele maatregelen in de Vlaamse als federale zorginstellingen. Of het voldoende zal zijn om de jarenlange onderfinanciering weg te werken blijft de vraag. Het brengt dan ook opnieuw de brief einde 2019, gericht aan de federale volksvertegenwoordigers, onder de aandacht. 

Communicatie mag niet leiden naar onzekerheid en ontevredenheid
Aansluitend wil het NVKVV erop wijzen dat de manier waarop de afgelopen weken over de federale aanmoedigingspremie werd gecommuniceerd geen goede zet is. De versnippering bij de rechthebbenden wekt bijzonder veel onzekerheid en ontevredenheid bij de verpleegkundigen, en dit in tijden waar alle aandacht en energie naar de zorgvragers zou moeten gaan. We mogen ook niet vergeten dat de tweede golf in de Vlaamse als federale zorginstellingen nog lang niet achter de rug is. De opstart van de reguliere zorg komt binnenkort weer uit de startblokken, wat voor onze verpleegkundigen opnieuw een bijzondere belasting met zich mee zal brengen.
Duidelijkheid schept kennis en rust, en daar hebben de verpleegkundigen nu nood aan.  

Word lid van het NVKVV en steun de werkgroepenregionale netwerken als gemandateerden NVKVV in het sprokkelen van deze informatie voor jou. KLIK HIER.