Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Flexi-jobs in de zorgsector sinds 2023

Wie wel en wie niet?

Sinds begin 2023 kan de zorgsector gebruik maken van flexi-jobs. Welke zorgpraktijken en -instellingen komen in aanmerking om te werken met flexi-jobs?

1. In de privésector: gezondheidsinrichtingen en -diensten die vallen onder PC 330:
 • 330.01.10 Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
 • 330.01.20 Rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-flats, dagverzorgingscentra voor bejaarden, dagcentra voor bejaarden
 • 330.01.30 Thuisverpleging
 • 330.01.40 Revalidatiecentra
 • 330.01.50 Residuair van het federaal akkoord
 • 330.02 Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • 330.03 Inrichtingen voor tandprothesen
 • 330.04 Overige diensten en instellingen, exclusief de inrichtingen voor tandprothesen

2. In de openbare zorgsector: openbare instellingen en diensten van de publieke zorgsector met volgende NACE-codes:
 • 86101 Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
 • 86102 Geriatrische ziekenhuizen
 • 86103 Gespecialiseerde ziekenhuizen
 • 86104 Psychiatrische ziekenhuizen
 • 86109 Overige hospitalisatiediensten
 • 86210 Huisartspraktijken
 • 86901 Activiteiten van medische laboratoria
 • 86903 Ziekenvervoer
 • 86905 Ambulante revalidatieactiviteiten
 • 86906 Verpleegkundige activiteiten
 • 86909 Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
 • 87101 Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
 • 87109 Overige verpleeginstellingen met huisvesting
 • 87301 Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)
 • 87302 Serviceflats voor ouderen

Welke jobs komen in aanmerking?

Alle jobs met uitsluiting van functies die taken omvatten die vermeld worden tot het materiële toepassingsgebied van de gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (WUG-wet).  De volgende zorgfuncties (WUG-functies) zijn dus uitgesloten van de mogelijkheid om te werken via een flexi-job:  
 • Uitoefening van geneeskunde
 • Uitoefening van tandheelkunde
 • Uitoefening van artsenijbereidkunde
 • Uitoefening van de vroedkunde
 • Uitoefening van de verpleegkunde
 • Uitoefening van het beroep zorgkundige
 • Uitoefening van de kinesitherapie
 • Uitoefening van de klinische psychologie en de klinische orthopedagogie
 • Uitoefening van het beroep van hulpverlener – ambulancier

Daarnaast zijn ook volgende paramedische beroepen uitgesloten: 
 • Apothekers-assistentie
 • Audiologie
 • Bandage, orthese en prothese
 • Diëtetiek
 • Ergotherapie
 • Medische laboratoriumtechnologie
 • Logopedie
 • Oogzorg
 • Podologie
 • Medische beeldvorming
 • Vervoer van patiënten
 • Mond- en tandzorg

Alle niet-zorgverlenende/ondersteunende functies komen wel in aanmerking: bv. poetshulp, logistieke functies, tuin- en klusjesmannen, ondersteunende administratieve functies, receptionisten…

Met dank aan de Federatie Vrije Beroepen voor deze informatie.