Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Noden gespecialiseerde verpleegkundigen

Vul hier de vragenlijst in en participeer mee aan het beleid

In opdracht van minister Vandenbroucke werkt de Federale Raad voor Verpleegkunde en de Technische Commissie Verpleegkunde aan een advies inzake de definiëring van gespecialiseerde verpleegkundigen. Wanneer kan je erkend worden? Welke opleiding dien je minimaal gevolgd te hebben? Zijn algemene zorgdomeinen een mogelijk vertrekpunt? En welke specialisaties zijn noodzakelijk? 

We schakelen voor deze opdracht graag jullie in, verpleegkundigen vanuit het werkveld die vanuit de dagdagelijkse praktijk hun visie en input in kunnen brengen in de FRV en TCV. Zo werken we vanuit NETWERK VERPLEEGKUNDE transparant en transversaal doorheen de verschillende specialisatiedomeinen en alle mogelijke zorginstellingen. Jullie stem moet gehoord worden! 

Voor NETWERK VERPLEEGKUNDE is het van belang dat de toekomst een verbreding van de specialisaties mogelijk maakt. Vandaag staan nog heel wat verpleegkundigen die zich hebben bijgeschoold en hun klinische redeneren hierdoor op een hoger niveau tillen, in de kou. Ze kunnen geen aanspraak maken op een BBT of BBK en ook in IFIC worden ze te weinig of niet erkend. 

Ellenlange lijstjes 
Het risico om te vervallen in ellenlange lijstjes voor specialisaties zit er op deze manier uiteraard in. Echter heeft het NETWERK VERPLEEGKUNDE door de gehanteerde inschaling in IFIC en de herinvoering van de premies voor specialisaties binnen de federale zorginstellingen, door minister Vandenbroucke, geen andere keuze dan de huidige lijst van BBT en BBK uit te breiden. De artsen hebben vandaag 52 erkende specialisaties, waarom kan dit dan niet voor de verpleegkundigen? 

Noodzaak aan een generiek kader 
In de nabije toekomst hoopt NETWERK VERPLEEGKUNDE dat beleidsmakers inzien dat het vervallen in een lijst kan worden omgezet in een algemene definitie voor gespecialiseerde verpleegkundigen, waar een generiek kader voor erkenning dient te worden gecreëerd. Dit zou een verlossing betekenen voor de vele discussies over de verschillende functieprofielen in IFIC als ons de mogelijkheid bieden om terug te plooien op 2 generieke functies en omschrijvingen, zijnde deze van de "referentieverpleegkundige binnen de afdeling" en "referentieverpleegkundige buiten de afdeling".