Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Uitbreiding criteria registratie zorgkundig

Federale Raad Verpleegkunde

In zijn brief van 17 december 2021 heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, de Federale Raad voor Verpleegkunde een advies gevraagd over de uitbreiding van de criteria voor de registratie als zorgkundige. 

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding heeft de Minister va Volksgezondheid gevraagd naar de mogelijkheden om de erkenningscriteria voor zorgkundige uit te breiden naar andere gezondheidzorgbeoefenaars - en studenten in deze afstudeerrichtingen - en naar de voorwaarden die
nodig zijn voor deze uitbreiding. Het doel is te voldoen aan de vraag naar zorgkundigen in de gezondheidssector, die niet wordt gedekt door het aanbod van beschikbare kandidaten. De functie van de zorgkundige wordt inderdaad beschouwd als een knelpuntberoep op de arbeidsmarkt. 

  • Welke (zorg)professionals of studenten komen in aanmerking voor een erkenning zorgkundige?
  • Hoeveel jaar studie is vereist voor de studenten?
  • Welke aanvullende opleiding en stage zou vereist zijn?