Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Financiering banaba's dringend herinvoeren

Vraag aan minister Weyts

In 2016 werd in Vlaanderen door de toenmalige minister van Onderwijs Hilde Crevits beslist om de financiering voor de banaba’s verpleegkunde stop te zetten. Vanaf 2021 zou men overschakelen op postgraduaten; alleen werd hiervoor geen financiering meer voorzien. De financiering voor het optrekken van de opleiding bachelor verpleegkunde van drie naar vier jaar speelde in deze beslissing een belangrijke rol. Het toeval wil dat tijdens de COVID-19-crisis net de combinatie van verpleegkundigen met en zonder specialisatie in gestructureerde equipes, ertoe leidt dat de crisis in ons land beheersbaar is. 

Het wegvallen van de financiering voor de banaba's leidde in 2021 tot hoge inschrijvingsgelden. Het behalen van een postgraduaat kost zo snel tussen de 2500 en 5000 euro, wat voor verpleegkundigen of werkgevers een verdubbeling is ten aanzien van de toenmalige kostprijs van de destijds Vlaams gesubsidieerde banaba. 

Ongeacht de dienst of de sector zijn goed opgeleide verpleegkundigen hoog noodzakelijk. Een brede waaier aan specialisatiedomeinen leiden bovendien tot het aantrekkelijk houden van het beroep. Daarom vraagt het NVKVV dringend aan minister Weyts om de financiering van de postgraduaten te herbekijken. In de Franstalige gemeenschap loopt deze financiering immers gewoon door en werd deze aldus nooit stopgezet. Dit leidt tot een onevenwicht dat dient te worden rechtgetrokken.