Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Handelingen voor niet-bevoegden

Doelstellingen en wat vooraf ging

Het wetsontwerp dat tot doel heeft de maatregelen inzake COVID-19 te verlengen, met name de toelating om niet-bevoegd personeel verpleegkundige handelingen te laten stellen wordt volgende week in het parlement plenair gestemd. Het gaat enkel om COVID-19 testen en vaccins. 

Doelstelling wetsvoorstel 
Startcitaat ontwerptekst: “Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat er geen breuk mag ontstaan in de test- en vaccinatiestrategie waarbij een beroep gedaan wordt op ander gekwalificeerd personeel dan artsen en verpleegkundigen, zoals voorzien in de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie en de wet van 6 november 2020 om toe te staan dat in het kader van de coronavirus-COVID-19-epidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn;

dat een voldoende capaciteit om de bevolking te vaccineren belangrijk blijft om enerzijds de nog niet-gevaccineerde bevolking snel te vaccineren en anderzijds de noodzakelijke herhalingsdosissen van de SARS-CoV-2 vaccins te kunnen toedienen;

dat een tekort aan gezondheidszorgbeoefenaars in het kader van de test- en vaccinatiestrategie te allen tijde dient te worden voorkomen zeker gelet op de snellere opkomst van nieuwe varianten waarvan de effecten momenteel niet voorspelbaar zijn en waarbij een nieuwe golf niet kan worden uitgesloten;

dat er gezien de opnieuw verhoogde druk op de ziekenhuizen er nog steeds nood is aan een regeling inzake het beheer van de opname van COVID-19-patiënten in ziekenhuizen;

dat hoofdstuk 5 van voormelde wet van 4 november 2020 buiten werking is getreden op 1 oktober 2021;
dat hoofdstuk 6 van voormelde wet van 4 november 2020 buiten werking treedt op 31 december 2021;
dat voormelde wet van 6 november 2020 buiten werking is getreden op 1 oktober 2021;

dat de omstandigheden waarvoor deze maatregelen werden genomen nog niet afgelopen zijn en het bijgevolg belangrijk is te kunnen blijven beschikken over dit instrumentarium om deze gezondheidscrisis te bestrijden;

dat zo spoedig mogelijk deze maatregelen moeten verlengd of hersteld worden teneinde de continuïteit van de zorgverlening te garanderen, des te meer gelet op het onvoorspelbare verloop van het virus;”

Even terug in de tijd
Eerste poging wetsontwerp mei 2020
In mei 2020 heeft de toenmalige minister De Block twee Koninklijke Besluiten (KB) laten goedkeuren in het parlement die bij verpleegkundigen, voornamelijk in het Franstalige landsgedeelte, niet in goede aarde vielen. Tijdens een bezoek aan het Sint-Pieters ziekenhuis te Brussel van de toenmalig premier Wilmes draaiden verpleegkundigen haar de rug toe. Bijgevolg werden beide Koninklijke Besluiten op 19/04/2020 ingetrokken en waren ze niet meer in uitvoering vanaf 29/05/2020. Lees hier het artikel NVKVV met toelichting.

Tweede wetsontwerp november 2020
De wet van 6 november 2020 werd door het federaal parlement goedgekeurd en trad dus wel in voege. Deze wet werd 1 maal met 6 maanden verlengd en liep af op 1 oktober 2021. Belangrijk verschil in deze wet zijn volgende 3 aspecten, waardoor het NVKVV zich in november akkoord heeft verklaard met het wetsontwerp: 
  • De nieuwe rol “coördinerende verpleegkundigen” is respectvol geformuleerd
  • Er is meer verantwoordelijkheid voor de verpleegkundigen: zij beslissen wanneer ze delegeren en aan wie
  • Niet alle verpleegkundige handelingen vallen in dit voorstel te delegeren aan derden

Derde wetsvoorstel november 2021 enkel voor COVID-testen en vaccinatie 
Verlopen termijn van de wet van 4 november 2020 vraagt om nieuwe wetgeving. De termijn voor de wet van 6 november 2020, die delegatie van handelingen aan andere zorgberoepen mogelijk maakte, waaronder de COVID-19 testing en vaccinatie is verlopen. Het beleid vreest voor een tekort aan deskundig personeel om deze 2 laatste essentiële handelingen om de pandemie de baas te kunnen.

Lees hier het standpunt en argumentatie op het wetsontwerp november 2021 van het NVKVV, BEFEZO, acn en KPVDB