Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Visum zorgkundigen voor vroedvrouwen

KB 23 oktober 2023 gepubliceerd

Het is een reeds lang gestelde vraag vanuit het werkveld om studenten vroedkunde en diens afgestudeerden ook toegang te geven tot het visum van zorgkundige. Het NETWERK VERPLEEGKUNDE verleende HIER advies in 2021 en benadrukte dat het verkrijgen van het visum verder mag reiken dan enkel de studenten en afgestudeerde vroedvrouwen. 

Het KB van 23 oktober 2023 beperkt zich echter enkel tot een uitbreiding van het visum van zorgkundigen aan vroedkunde. De voorwaarden zijn dezelfde als deze voor de verpleegkundigen. Raadpleeg het volledige KB HIER.    

Wat concreet werd toegevoegd aan het KB staat in groen. 
 
  Bij deze aanvraag worden volgende documenten gevoegd :
   c)  hetzij een kopie van een getuigschrift waaruit blijkt dat de competenties als zorgkundige behaald zijn door een persoon die : 
 geslaagd is voor het programma van het eerste jaar van de opleiding van verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg, van basisverpleegkundige of van vroedvrouw. Wanneer deze opleiding in ECTS studiepunten georganiseerd wordt, is het slagen voor de 60 ECTS studiepunten zonder overblijvende studiepunten vereist; en
    2° een zowel theoretische als klinische opleiding heeft gevolgd die ingaat op de ouderenzorg. Deze opleidingsdomeinen kunnen al dan niet  in het opleidingsprogramma van het voornoemde eerste jaar van verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg, van basisverpleegkundige of van vroedvrouw worden geïntegreerd; en
    met vrucht minstens 150 uren stage aan het bed van de patiënt te hebben doorlopen, met inbegrip van de zorg voor ouderen. Deze stage-uren kunnen al dan niet in het opleidingsprogramma van het voornoemde eerste jaar van verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg, van basisverpleegkundige of van vroedvrouw worden geïntegreerd;