Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Vergoeding voor vierdejaarsstudenten Verpleegkunde 2022-2023

Eindelijk een feit! Een premie van 1000 euro wordt toegekend.

Het was lange tijd onduidelijk of er voor de studenten 4de jaar bachelor verpleegkunde, die afstuderen in 2022-2023, een vergoeding voor de stage zou worden voorzien. Hierbij een sluitend antwoord van minister Crevits tijdens de Vlaamse Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding: een premie van 1000 euro wordt toegekend aan zij die hun diploma hebben behaald en dus de contractstage hebben afgerond. 

Deze vergoeding wordt reeds 3 jaar op rij toegekend als tussenkomst in de onkosten van de contractstage in het laatste jaar van de bachelor opleiding. Het werd in het leven geroepen als compensatie voor uitgaven die studenten hebben tijdens het extra 4de jaar. In de zomer van 2023 bleef een concreet antwoord op de vraag of deze vergoeding ook dit jaar zou worden uitgekeerd uit. Daarom trok de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) met bestuurslid student verpleegkunde Robbe Van Leemput uit hogeschool Odisee aan de alarmbel. Knap werk! 

Achter de schermen werd ook sterk beleid gevoerd door onze Vlaamse Zorgambassadeur Candice De Windt om de vergoeding er alsnog door te krijgen. Deze premie dient uitbetaald te blijven zolang het VIO-statuut niet federaal geregeld is. 

Niet voor HBO5-studenten
Let wel: de vergoeding is er enkel voor bachelorstudenten en niet voor wie een diploma behaalt na een HBO5-opleiding verpleegkunde. Dat wordt verklaard door de duur van de opleiding. Waar HBO5-verpleegkundigen na drie jaar al kunnen starten met werken en een volwaardig loon krijgen, is dat niet zo voor bachelorstudenten. 

VIO-statuut
De vergoeding wordt voorlopig verlengd, in afwachting van de ontwikkeling van een volwaardig VIO-statuut, of Verpleegkundige In Opleiding. De bedoeling is dat studenten met zo'n VIO-statuut wel student kunnen blijven, maar tegelijk sterker kunnen worden ingeschakeld op de werkvloer, met meer autonomie en verantwoordelijkheid. Echter vindt men hierover geen akkoord bij de Franstalige en Duitstalige collega's, waardoor het dossier strop zit. Wordt zeker vervolgd!