Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Wil je meer lezen?

Om dit artikel te lezen heeft u niet voldoende rechten.
Log in met uw account of word lid van NVKVV.

Uitbreiding registratie zorgkundigen

Voorliggend KB consulteren

Het voorliggende voorstel van Koninklijk Besluit omvat een wijziging van het KB van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige. Je kan het voorstel KB HIER raadplegen op de website van de FOD. 

Het voorliggend KB zou wijzigen:

  • De specifieke voorwaarden voor wat het kwalificatiebewijs en opleiding betreft. 
  • Een uitbereiding en verduidelijking van wat vandaag reeds van toepassing is voor het opleidingsprogramma voor het eerste jaar van verpleegkundige.  Zo wordt aan de ene kant verduidelijkt dat het specifiek gaat over de Verpleegkundige Verantwoordelijk voor Algemene Zorg (VVAZ - bachelor). Aan de andere kant komt er een uitbreiding hiervan naar het eerste jaar van de nieuwe functie basisverpleegkundige en nieuw naar het eerste jaar van de opleiding van vroedvrouw
  • BELANGRIJK in het 3° wordt bepaald dat om als zorgkundige te kunnen worden erkend “met vrucht minstens 150 uren stage aan het bed van de patiënt moet hebben doorlopen, met inbegrip van de zorg voor ouderen. Deze stage-uren kunnen al dan niet in het opleidingsprogramma van het voornoemde eerste jaar van verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg, van basisverpleegkundige of van vroedvrouw worden geïntegreerd”.


De visie van NETWERK VERPLEEGKUNDE werd reeds verduidelijkt in 2021. Lees HIER de brief aan het beleid. 

Onze vraag blijft om bestaande opleidingen die leiden tot een gezondheidszorgberoep (WUG2015) te behouden zoals ze op heden zijn samengesteld. Deze opleidingen hebben reeds een zeer hoge studiebelasting om alle leerinhouden gebundeld te krijgen en de vooropgestelde competenties te bereiken. Bijkomend zijn de huidige zorgvragen bijzonder divers als complex, waardoor een breed competentieaanbod bij de verschillende gezondheidszorgberoepen noodzakelijk is.