Nieuws NETWERK VERPLEEGKUNDE
Terug

Advies FRV en TCV uitbreiding medisch toevertrouwde handelingen

Positief voor de verpleegkundig specialisten

De Federale Raad voor Verpleegkunde en de Technische Commissie voor Verpleegkunde hebben een gezamenlijk advies gepubliceerd over de uitvoering van de zorg-/leerladder in de verpleegkunde. NETWERK VERPLEEGKUNDE is ook vertegenwoordigd in de FRV en TCV. De voorbije weken werd hard gewerkt aan het mogelijk maken van een uitbreiding van medisch toevertrouwde handelingen aan verpleegkundigen, wat positieve vooruitzichten geeft voor de terechte vragen van verpleegkundig specialisten. 

Verpleegkundig specialisten (master)
Bij paragraaf 3. 'Medisch toevertrouwde handelingen’ werd volgende toevoeging gedaan: ‘De handelingen die door een arts of tandarts kunnen worden toevertrouwd.’

Het is van belang dat specialisatie binnen verpleegkunde ondersteund wordt. Toch willen we niet verzanden in aparte lijsten voor de gespecialiseerde verpleegkundigen, de verpleegkundig specialisten en verpleegkundig klinisch onderzoekers. Een bevraging van de leden van NETWERK VERPLEEGKUNDE in 2019 wees uit dat de noden zeer divers zijn en haast niet te vervatten zijn in lijsten. Dit laat ons toe snelheid te maken en niet in het vaarwater van artsen te komen.

Door deze korte paragraaf toe te voegen aan de lijst kunnen verpleegkundigen medische handelingen stellen op niveau van de (tand)arts en in functie van de persoonlijke competenties en het portfolio van de verpleegkundige. Het is vanzelfsprekend dat dit tegemoet zal komen aan de vraag van verpleegkundig specialisten (master) om in bepaalde zorginstellingen bijvoorbeeld artriële katheters te kunnen steken of bepaalde klinische onderzoeken uit te voeren. 

Meer info: overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/proportionaliteitstest-over-de-gezamenlijk-advies-van-de-federale-raad-voor-verpleegkunde